Local finances in France: what place? What challenges?

Emilie Moysan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.008

Abstrakt


Finanse lokalne we Francji: jakie zajmują miejsce? Jakie wyzwania im towarzyszą? Finanse władz lokalnych we Francji mają swoje korzenie w rewolucji francuskiej z 1789 roku. Samorządy lokalne posiadały wówczas niewielkie struktury, a więc dysponowały niewielkimi zasobami finansowymi. Od lat 80. ubiegłego wieku wszystko zaczyna się zmieniać. Odtąd finanse lokalne są decydującym elementem francuskiego publicznego systemu finansowego i znajdują się w centrum obecnych wyzwań budżetowych i fiskalnych. Towarzyszy im też efektywne zarządzanie funduszami publicznymi będące inspiracją dla rządu centralnego.

Słowa kluczowe


samorządy lokalne; reforma podatków lokalnych; dotacje państwowe; wyniki publiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Caillosse J., Questions sur l’identité juridique de la gouvernance [in:] R. Pas-quier, V. Simoulin, J. Weisbein (eds), La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théorie, LGDJ, Paryż 2007.

Ferreira N., La loi NOTRe: l’enchevêtrement des compétences, suite et … fin?, “Actualité Juridique. Collectivités Territoriales” 2016, pp. 79–82.

Fruchard E., Après les emprunts toxiques, comprendre les contrats de prêts aux collectivités locales, Paryż, Voiron, 2012.

Guyon L., La certification des comptes des collectivités : Quelles finalités?, “Revue Française de Finances Publiques” 2019, No 145, pp. 31–43.

Hernu P., Pour une gouvernance et une régulation systémique des finances des collectivités locales, “Gestion et Finances Publiques” 2019, No 5, pp. 16–24.

Jeannard S., La comptabilité publique locale. Quelles transformations? Quels enjeux?, “Revue Française de Finances Publiques” 2012, No 119, pp. 103–113.

Leroy M., Quelle qualité de la décision financière des collectivités territorial-es?, “Revue Française de Finances Publiques” 2019, No 148, pp. 209–244.

Merrien F.-X., De la gouvernance et des États-providence contemporains, “Revue Internationale des Sciences Sociales” 1998, No 155, pp. 61–72.

Moysan E., Les compétences financières locales dans le système juridique français, thèse pour le doctorat, Bibliothèque de finances publiques et fiscalité, tome 61, LGDJ, 2015.

Portal E., Analyse qualitative de l’offre de financement désintermédiée proposée aux collectivités locales, “Revue Française de Finances Publiques” 2020, No 149, pp. 257–269.

Portal E., Comment le bloc communal maîtrise-t-il ses dépenses de fonctionne-ment pour faire face à la contrainte budgétaire initiée par l'État ?, “Revue Française de Finances Publiques” 2019, No 145, pp. 299–311.

Salen P., L’emprunt des collectivités territoriales: un paradoxe du droit public financier, thèse pour le doctorat, Bibliothèque de finances publiques et fis-calité, tome 60, LGDJ, 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism