OECD Transfer Pricing Guidelines in the Polish legal system. An overview of recent problems

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.011

Abstrakt


Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych. Przegląd najnowszych problemów. Autorzy starają się zbadać status Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych w polskim systemie konstytucyjnym i ich znaczenie w sferze opodatkowania. Dochodzą do konkluzji, że Wytyczne OECD mogą być wykorzystywane w toku wykładni przepisów ustawowych. Nie mogą jednak stanowić samoistnej podstawy prawnej decyzji.

Słowa kluczowe


ceny transferowe; soft-law; Konstytucja; interpretacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym. Wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w pra-wie polskim, międzynarodowym i unijnym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Lasiński-Sulecki K., Changes in Transfer Pricing Legislation and Practice, “International Transfer Pricing Journal” 2017, No 3.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Raporty BEPS i zmiany Wytycznych OECD a obowiązki podatników w sferze cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018, No 11, pp. 24–29.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules, [in:] J. Głuchowski (ed.), Współczesne problemy prawa. Teoria i praktyka, Vol. I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Lasiński-Sulecki K., OECD Guidelines. Between Soft-Law and Hard-Law in Transfer Pricing Matters, “Comparative Law Review” 2014, Vol. 17, pp. 63–79.

Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Storck A., OECD Transfer Pricing Guidelines – A Business Perspective [in:] Practical Experience with the OECD Transfer Pricing Guidelines. Proceedings of a Seminar held in London in 1998 during the 52nd Congress of International Fiscal Association, Vol. 23b, Kluwer Law International, Haga– Londyn–Boston 1999.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism