Advance tax rulings in Poland – general or individual?

Wojciech Morawski, Damian Czudek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.001

Abstrakt


Interpretacje podatkowe w Polsce – ogólne czy indywidualne? Artykuł stanowi próbę refleksji nad swoistą konkurencją interpretacji indywidualnych i ogólnych w praktyce podatkowej. Odnosi się on do ewolucji polskiej regulacji prawnej, jednak konfrontuje ją także z rozwiązaniami obowiązującymi w innych krajach. Autorzy wskazują na pojawianie się rozwiązań prawnych pośrednich, które łączą cechy interpretacji ogólnych i indywidualnych. Tendencję zmian oceniają zasadniczo pozytywnie.

Słowa kluczowe


interpretacje podatkowe; Polska; prawo podatkowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Romano C., Advance Tax Rulings and Principles of Law. Towards a European Tax Rulings System? IBFD, Amsterdam 2002.

Sugarman N.A., Tax Ruling Procedure Revisited, “William and Mary Law Re-view” 1968, vol. 9, issue 4, pp. 1011–1040, https://scholarship.law.wm.edu/ wmlr/vol9/iss4/10/.

Wilk M., Utrwalona praktyka interpretacyjna [Established interpretation practice], „Przegląd Podatkowy” 2017, No 10, pp. 18–22.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism