System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń skarbowych

Mariusz Macudziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.017

Abstrakt


Prezentowana publikacja jest próbą przybliżenia nowej regulacji wprowadzonej do prawa podatkowego, jaką jest elektroniczny mechanizm raportowania sieciowego – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Nowe narzędzie sprawozdawcze i analityczne zaprojektowane jest do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową przez przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wprowadzenie STIR spowodowało nadanie znacznych uprawnień Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz nałożenie nowych obowiązków na instytucje finansowe (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową). Na szczególną uwagę zasługują instytucje „analiza ryzyka” oraz „blokada rachunku bankowego” jako kluczowe elementy całego mechanizmu STIR i ich wpływu na sytuację prawną podmiotów, wobec których są stosowane.

Słowa kluczowe


prawo; prawo podatkowe; sprawozdawczość; instytucje finansowe; narzędzia informatyczne; analiza ryzyka; blokada rachunku bankowego; Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnic-twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Nogacki R., STIR, czyli fiskus wszechwiedzący. Po co skarbówce wgląd w konto przedsiębiorcy?, www.bankier.pl/wiadomosc/STIR-czyli-fiskus-wszechwiedzacy-Po-co-skarbowce-wglad-w-konto-przedsiebiorcy-4074684.html.

Tarnowska D., Koprowska K., Kto i kiedy może zablokować rachunek przedsiębiorcy, „Rzeczpospolita” 2018, nr 27 z 2 lutego 2018 r.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism