Internal procedures, Trojan horses, and the right to deduct input VAT. Remarks concerning the judgment of the Supreme Administrative Court of 25 July 2017 (I FSK 1798/15)

Krzysztof Lasiński-Sulecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2018.002

Abstrakt


Procedury wewnętrzne, konie trojańskie a prawo do odliczenia VAT. Uwagi dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2017 r. (I FSK 1798/15). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a i art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług należy interpretować w ten sposób, że wprowadzenie przez podatnika procedur służących weryfikacji dostawców oraz nabywców towarów i usług nie przesądza o tym, że podatnik działa w dobrej wierze i, w następstwie, nie pozwala na wykonanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń gospodarczych, jeśli wspomniane procedury nie były przestrzegane w transakcji z danym dostawcą bądź nabywcą.

Słowa kluczowe


VAT; right to deduct; due diligence; good faith

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Borowski M., Górniak A., Warnieło J., Należyta staranność w VAT – praktyka organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości, „Przegląd Podatkowy” 2017, No 10, p. 8–17.

Lasiński-Sulecki K., Italmoda: Does the EU VAT Directive Become the Source of Individual’s Obligations?, „International VAT Monitor” 2015, No 5, p. 300–304.

Lasiński-Sulecki K., Looking for Taxable Person’s Good Faith – Stehcemp Case, „International VAT Monitor” 2016, No. 2, p. 113–117.

Sanders J., The ECJ Decision in Italmoda in the of the Settled Case Law of the European Court of Human Rights, „International VAT Monitor” 2016, No 6, p. 421-425.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism