Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14

Paweł Borszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze, Kraków 2000.

Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. VII, Lex, Komentarz do art. 17.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism