Opłata od posiadania psów w miastach na prawach powiatu. Analiza badań empirycznych

Weronika Baran, Julita Tyczka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.010

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza problematyki dotyczącej opłaty od posiadania psów w miastach na prawach powiatu w Polsce. Celem publikacji jest analiza poszczególnych rozwiązań, a także argumentów, które stały się czynnikiem decydującym w poszczególnych miastach do podjęcia bądź zaniechania ustanowienia stosownej uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Autorki przeprowadziły badania we wszystkich miastach na prawach powiatu za pomocą ankiet składających się z 10 pytań.

Słowa kluczowe


opłata; pies; uchwała; opłata od posiadania psów; ankieta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Polskie prawo finansowe, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2014.

Frankfort-Nachmiast Ch., Nachmiast D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 2001.

Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo WSPiA, Poznań 2006.

Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Ziembiński Z., Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism