Rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu mieszkalnego przez dewelopera

Joanna Koziollek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.017

Abstrakt


Instytucje podatkowe powinny być tworzone w sposób racjonalny, tak aby nadmiernie nie ograniczać obrotu gospodarczego. Uregulowania dotyczące możliwości rezygnacji ze zwolnienia dostawy lokalu mieszkalnego od podatku VAT charakteryzują się wysokim poziomem formalizmu, wpływając negatywnie na proces dokonywania sprzedaży przez dewelopera. Niniejsze opracowanie poświęcone jest fragmentowi przepisów Ustawy o VAT dotyczącemu rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy lokalu mieszkalnego, co wymaga w pewnym zakresie odwołania się do regulacji tej Ustawy dotyczącej samych zwolnień. Celem artykułu jest zbadanie prawidłowości transpozycji Dyrektywy 112 do polskiego porządku prawnego w zakresie zwolnień nieruchomości z podatku VAT, przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia fakultatywnego, oraz możliwości skorzystania z rezygnacji z tego zwolnienia przez podatnika.

Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; VAT; zwolnienia podatkowe; wybór opodatkowania; prawo podatkowe UE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko M. (red.), Słownik języka polskiego, Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007.

Bartosiewicz A., VAT Komentarz, wyd. 8, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014.

Bobrus E., Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Kopyściańska K., Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Wydawnictwo Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

Kaptur G., Zwolnienie dostawy budynków/budowli w podatku VAT, cz. I, „Nieruchomości” 2011, nr 8, s. 20–26.

Kosikowski C., Ruśkowski E., Borodo A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Koziollek J., Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2015, nr 17, s. 99–113.

Matarewicz J. (red.), Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2013.

Namysłowski R., Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Nykiel W., Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego, i prawa podatkowego Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 4, s. 127–137.

Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism