Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12

Robert Musiałkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.030

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism