Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.029

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism