„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, Toruń, 1–3 czerwca 2015 r.

Krzysztof Czarnecki, Jacek Pakuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.024

Pełny tekst:

PDF






ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism