„Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Toruń, 20 lutego 2015 r.

Krzysztof Czarnecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.009

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism