Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14

Damian Wąsik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.007

Abstrakt


Brak określenia wartości przedmiotu zaskarżenia nie uniemożliwia nadania biegu sprawie w zakresie postępowania apelacyjnego. Zarówno bowiem opłata, jak i koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych nie są uzależnione od wartości przedmiotu sporu, która może być istotna dopiero przy stwierdzaniu dopuszczalności skargi kasacyjnej.

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism