Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej

Damian Wąsik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.039

Abstrakt


Publikacja porusza problematykę kontrowersyjnej wykładni art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakazującej traktowanie szpitali jako faktycznych beneficjentów „pracy” lekarzy i pielęgniarek (położnych) dyżurujących na podstawie umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim. Autor analizuje trafność tej wykładni z perspektywy założeń działalności leczniczej, której specyfika wydaje się dotychczas marginalizowana w procesie stosowania prawa. Wynikiem rozważań autora są postulaty o podjęcie prac nad nowelizacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem szczególnych warunków wykonywania zawodów medycznych.

Słowa kluczowe


składki na ubezpieczenia społeczne; działalność lecznicza; zawody medyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonów K., Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, [w:] T. Bińczycka-Majewska, Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2004.

Gudowska B., Strusińska-Żukowska J., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2011.

Wagner B., Prawo pracowników do ubezpieczenia chorobowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 5, s. 2–10.








ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism