Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne

Joanna Małgorzata Salachna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.001

Abstrakt


Wprowadzone z końcem grudnia 2013 r. regulacje postępowania naprawczego jednostek samorządu terytorialnego nie są doskonałe. Powstaje na ich tle wiele problemów interpretacyjnych. W artykule omówiono najważniejsze z nich. Niektóre z problemów daje się usunąć poprzez zastosowanie wykładni. Niestety, pozostają także istotne wady w postaci braku korelacji przepisów różnych ustaw. Szkoda, że ustawodawca nie przewidział ich eliminacji w planowanej nowelizacji przepisów.

Słowa kluczowe


jednostki samorządu terytorialnego; postępowanie naprawcze; ustalenie budżetu

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism