Andrzej Borodo (red.), „Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego”, TNOiK, Toruń 2013, ISBN 978–83–7285–717–0, ss. 323

Robert Musiałkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.013

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism