Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Kierując się fundamentalną zasadą wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników, serdecznie zapraszamy do publikowania na łamach kwartalnika "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu".Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego prawa finansów publicznych - prawa budżetowego państwa i jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa pomocy publicznej, finansów Unii Europejskiej, finansów międzynarodowych.

Uprzejmie prosimy Autorów o stosowanie załączonych poniżej zasad edytorskich. Pozwoli to przyspieszyć i usprawnić proces wydawniczy.

Wskazówki dla Autorów (PDF)

Prace należy nadsyłać korzystając z konta użytkownika na Platformie czasopism Wydawnictwa Naukowego UMK lub bezpośrednio na adres e-mail: pbpis@umk.pl

Redkacja przyjmuje teksty oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej, w postaci samodzielnyych opracowań bądź jako fragment publikacji zbiorowych.

Kwartalnik "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" jest czasopismem recenzowanym. Każdy nadesłany tekst, po dokonaniu wstępnej oceny jego zgodności z tematyką czasopisma, kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów. Proces recenzowania odbywa się na zasadzie double blind review. Warunkiem publikacji pracy jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, druga zaś negatywna, powoływany jest trzeci recenzent.

Formularz recenzji (DOC)

Formularz recenzji (PDF)

Dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie prowadzenia badań naukowych, redakcja prowadzi działania zmierzające do eliminacji zjawisk takich jak ghostwriting czy guest autorship. Stanowią one przykład nieuczciwych praktyk oraz nierzetelności naukowej. Dlatego też Autorzy zobowiązani są do składania oświadczeń, według poniższych wzorów.

Oświadczenie autora (DOC)

Oświadczenie autora (PDF)

Uprzejmie informujemy, iż z tytułu publikacji pracy w kwartalniku: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" nie jest przewidziane żadne wynagrodzenie.

Autorzy, których teksty zostały zakwalifikowane do publikacji zawierają umowę licencyjną z Wydawnictwem Naukowym UMK. Odmowa zawarcia umowy uniemożliwia publikację pracy.

Umowa licencyjna z WN UMK (PDF)

 

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Dane użytkoników, nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

 


Partnerzy platformy czasopism