Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Dr Małgorzata Cilak, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Dr Krzysztof Czarnecki, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 2. Dr Piotr Sadowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Prawa i Administracji, Polska

Rada Redakcyjna

 1. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 2. Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji Ośrodek studiów Fiskalnych, Polska
 3. Dr hab Piotr Rączka, prof. UMK, Zakład Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 4. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 5. Dr hab. Henryk Nowicki, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 6. Dr Małgorzata Cilak, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 7. Dr Krzysztof Czarnecki, Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 8. Dr Piotr Sadowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktorzy językowi

 1. Dr Paulina Rosalska, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 2. Dr Sebastian Żurowski, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism