Kontakt

Osoba do kontaktu

Dr Małgorzata Cilak
Zastępca redaktora naczelnego

Katedra Prawa Budżetowego i Finansów
Samorządu Terytorialnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. W. Bojarskiego 3
87-100 Toruń


Tel.: (56) 611 40 86
Fax: (56) 611 40 05
Email: mcilak@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism