Autor - szczegóły

Zbróg, Zuzanna Joanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Polska

  • Vol 1, No 24 (2017) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Teoria reprezentacji społecznych Serge’a Moscoviciego. Jakościowe metody zbierania i analizowania danych – część 1
    Abstrakt  PDF
  • Vol 1, No 24 (2017) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Przegląd badań reprezentacji społecznych obiektów i zjawisk z obszaru edukacji – część 2
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism