Autor - szczegóły

Byra, Stanisława, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska

  • Vol 1, No 26 (2018) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Ocena niepełnosprawności – konceptualizacje i próby pomiaru
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism