Autor - szczegóły

Zaorska, Marzenna

  • Vol 1, No 22 (2016) - Metaanalizy badań edukacyjnych
    Tyflologopedia jako subdyscyplina szczegółowa logopedii oraz element jej współczesnej koncepcji strukturalnej
    Abstrakt  PDF
  • Vol 1, No 28 (2019) - Metaanalizy badań edukacyjnych
    In Search for Optimal Educational, Rehabilitative and Supportive Solutions for People with Disabilities in the Context of Postulates Put Forward in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism