Autor - szczegóły

Kosiorek, Małgorzata, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, Polska

  • Vol 1, No 18 (2014) - Doniesienia z praktyki edukacyjnej
    Uczniowie Imigranci – wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu ‘Portfolio of Integration’ (POI)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism