Autor - szczegóły

Duszyńska, Janina, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 2, No 17 (2013) - Wyróżnione teksty młodych badaczy
    Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja pierwotna z uwagami recenzentów
    Abstrakt  PDF
  • Vol 2, No 17 (2013) - Wyróżnione teksty młodych badaczy
    Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja po uwzględnieniu uwag recenzentów
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism