Autor - szczegóły

Duszyńska, Janina, Polska

 • Vol 2, No 17 (2013) - Wyróżnione teksty młodych badaczy
  Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja pierwotna z uwagami recenzentów
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 17 (2013) - Wyróżnione teksty młodych badaczy
  Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego – wersja po uwzględnieniu uwag recenzentów
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2, No 17 (2013) - Wyróżnione teksty młodych badaczy
  Recenzja artykułu: Wpływ ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej na skuteczność uczenia się słownictwa na lekcjach języka obcego
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism