Autor - szczegóły

Nowosad, Inetta

  • Vol 2, No 27 (2018) - Metaanalizy badań edukacyjnych
    The Importance of Teachers’ Well-Being in the School’s Organizational Culture. Research Implications/ Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism