Autor - szczegóły

Żuraw, Hanna, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, Polska

  • Vol 1, No 18 (2014) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Opcje jakościowe wobec metodologii studiów nad niepełnosprawnością
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism