Autor - szczegóły

Kubinowski, Dariusz, Uniwersytet Szczeciński, Polska

  • Vol 2, No 25 (2017) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Możliwości zastosowania społecznych badań internetowych w konstruowaniu wiedzy pedagogicznej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism