Autor - szczegóły

Bieganowska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Vol 2, No 19 (2014) - Doniesienia z praktyki edukacyjnej
    Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism