Autor - szczegóły

Korzeniecka-Bondar, Alicja, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • Vol 1, No 16 (2013) - Komunikaty i dyskusje
    Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism