Autor - szczegóły

Krawczyk, Agnieszka

  • Vol 1, No 28 (2019) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Communicative and Linguistic Method of a Narrative Text Analysis/ Komunikacyjno-lingwistyczna metoda analizy tekstu narracyjnego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism