Preparation of Teachers and of Teaching Specialisation Students for the Implementation of School Health Education – a Review of Research

Grażyna Kosiba, Maria Gacek, Agnieszka Wojtowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.009

Abstract


Shaping health awareness is one of the basic tasks of education, hence, creating healthy attitudes of children and young people should occupy an important place among the goals of education. In Poland, the role of a teacher as a health educator has been validated in key documents related to education and upbringing: general educational curriculum and education standards preparing for the teaching profession. The implementation of health education requires extensive subject-related and pedagogical competences from teachers. The aim of this work was to review a research in the field of preparing teachers and students of teaching specialisations for the implementation of school health education, particularly concerning: knowledge about health determinants, the position of vital values (health, physical condition and well-being) in the hierarchy of values, the scale of healthy behaviours in lifestyle and readiness to change as an important element of behaviour modification (also in the dimension of health culture). A review of the analysed studies showed a limited amount of knowledge in the field of health determinants and threats, low position of vital values in the hierarchy of values, prevalence of anti-health behaviours in lifestyle, and limited readiness of teachers and students of teaching faculties for a change regarding health-promoting behaviours


Keywords


health education; teachers; students of teaching specialisations; professional competences

Full Text:

PDF

References


Adamiak, J. (2011). Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum [Health Education in the Opinion of Primary and Junior-high School Teachers]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3, 12–18.

Aziz, A.A.A., Fooi, F.S., Asimiran, S., & Hassan, A. (2015). Literature Review on the Relationship Between Principal Instructional Leadership and Teacher Readiness to Implement Change. International Refereed Research Journal, 6(1), 12–19.

Bartyzel-Lechforowicz, H. (2010). Znajomość problematyki udaru mózgu wśród nauczycieli i uczniów [Knowledge of the Problem of Stroke Among Teachers and Students]. Hygeia Public Health, 45(1), 74–79.

Biernat, E., Poznańska, A., & Gajewski, A.K. (2012). Determinants of Health Oriented Physical Activity among Warsaw Teachers. Przegląd Epidemiologiczny, 66(1), 119–126.

Bock, A., Kuźmiński, A., Chabowski, M., Goldman, J., & Bujnowska, M. (2014). Wiedza przedszkolnych nauczycieli na temat zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom [The Knowledge of the Teachers in Kindergarten About Pediatric BLS Procedures]. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4(4), 345–350.

Brito, W.F., Santos, C.L., Marcolongo Ado, A., Campos, M.D., Bocalini, D.S., Antonio, E.L., Silva Junior, J.A., Tucci, P.J., & Serra, A.J. (2012). Physical Activity in Public School Teachers. Revista de Saude Publica, 46(1), 104–109, doi: 10.1590/s0034-89102012000100013.

Caussidier, C., El Hage, F., Munoz, F., Remki, L., Larribi, R., Khzami S.E., Berger, D., de Carvalho, G.S., & Favre, D. (2011). In Search of a Health Education Model: Teachers’ Conceptions in Four Mediterranean Countries. Global Health Promotion, 18(4), 5–15, doi: 10.1177/1757975911422962.

Charzyńska-Gula, M., Sygit, K., Sygit, M., Goździewska, M., Dobrowolska, B., & Gałęziowska, E. (2013). Problems of Health Education in Rural Areas in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20(3), 515–522.

Chin, M.K., & Edginton, C.R. (2014). Physical Education and Health. Global Perspectives and Best Practice. Sagamore Publishing LLC.

Dae-Jung, J., Ki-Jong, K., & Myoung, H. (2014). Factors Related to Stages of Exercise Behavior Change Among University Students Based on the Transtheoretical Model. Journal of Physical Therapy Science, 26(12), 1929–1932, doi: 10.1589/jpts.26.1929.

Dakowicz, L.A. (2006). Świat wartości przyszłych nauczycieli: studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku [The World of Values Among Future Teachers: Sociological Study Based on Research Among Teaching Specialisation Students from the University of Białystok]. Białystok: Trans Humana.

Deasy, C., Coughlan, B., Pironom, J., Jourdan, D., & Mcnamara, P.M. (2015). Psychological Distress and Lifestyle of Students: Implications for Health Promotion. Health Promot International, 30(1), 77–87, doi: 10.1093/heapro/dau086.

Didier, J., Oddrun, S., Fatou, D., & Carvalho, G.S. (2008). The Future of Health Promotion in Schools Goes through the Strengthening of Teacher Training at a Global Level. Promotion & Education, 15(3), 36–38, doi: 10.1177/1025382308095657.

Duda-Zalewska, A. (2012). Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie [Teachers’ Health Behaviors Versus their Professional Seniority]. Hygeia Public Health, 47(2), 183–187.

Han, H., Gabriel K.P., & Kohl, H.W. (2017). Application of the Transtheoretical Model to Sedentary Behaviors and its Association with Physical Activity Status. PLoS One, 12(4), e0176330, doi: 10.1371/journal.pone.0176330.

Harris, T.R., Walters, S.T., & Leahy, M.M. (2008). Readiness to Change Among a Group of Heavy-Drinking College Students: Correlates of Readiness and a Comparison of Measures. Journal of American College Health, 57(3), 325–330, doi: 10.3200/JACH.57.3.325-330.

Juczyński, Z. (2012). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia [Measurement Tools in Promotion and Health Psychology]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Kazemi, D.M., Wagenfeld, M., Van Horn, K.R., Levine, M.J., & Dmochowski, J. (2011). Binge Drinking Among Underage College Students: Role of Impulsivity and the Transtheoretical Model. Journal of Addictions Nursing, 22(4), 193–199, doi: 10.3109/10884602.2011.616605.

Klimas, N., & Laudańska-Krzemińska, I. (2015). Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej – teoria a rzeczywistość [The Preparation of Physical Education Students for Health Education Lessons – Theory and Reality]. Quality in Sport, 1(2), 43–52, doi: 10.12775/QS.2015.010.

Kondakci, Y., Beycioglu, K., Sincar, M., & Ugurlu, C.T. (2017). Readiness of Teachers for Change in Schools. International Journal of Leadership in Education, 20(2), 176–197, doi: 10.1080/13603124.2015.1023361.

Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A., & Wojtowicz, A. (2016). The Lifestyle of Students – Future Teachers. Antopomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise, 74(26), 83–94, doi: 10.5604/01.3001.0009.5616.

Kosiba, M., Bogacz-Walancik, A., Wójtowicz, A., & Gacek, M. (2017a). Obszary wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej wśród studentów wychowania fizycznego i innych specjalności nauczycielskich [Knowledge in the Feld of Health Education among Students of Physical Education and other Teacher Education Faculties]. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 58, 79–88.

Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A., & Wójtowicz, A. (2017b). Wartości witalne w hierarchii wartości a styl życia studentów kierunków nauczycielskich [Vital Values in the Hierarchy of Values and the Lifestyle of Student Teachers]. Przegląd Badań Edukacyjnych, 24(1), 21–40, doi: 10.12775/PBE.2017.002.

Kosiba, G., Bogacz-Walancik, A., Gacek, M., Wojtowicz, A., & Majer, M. (2019). Vital Values and Physical Activity of Future Teachers. Human Movement 20(1), 75–82, doi: 10.5114/hm.2019.77836.

Kowalski, M. (2007). Zdrowie i kultura zdrowotna – różne perspektywy poznawcze [Health and Health Culture – Various Cognitive Perspectives]. In: M. Kowalski, & A. Gaweł (Eds.), Zdrowie – Wartość – Edukacja [Health – Value – Education], (pp. 13–105). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kowalski, M., Majkowska-Wojciechowska, B., Wardzyńska, A., Wysocka, M., & Kowalski, M. (2009). Stan wiedzy personelu szkół podstawowych na temat alergii na pokarmy [The Level of Food Allergy Knowledge among Primary School Personnel]. Alergia Astma Immunologia, 15(2), 113–120.

Kriegel, R., & Brandt, D. (1996). Sacred Cows Make the Best Burgers. Developing Change-ready People and Organizations. New York: Warner Books.

Laudańska-Krzemińska, I. (2014). Health Behaviours and their Determinants among Physical Education and Pedagogy Students as well as School Teachers – a Comparison Study. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 50(2), 69–78.

Laudańska-Krzemińska, I., Wierzejska, E., Jóźwiak, P., & Klimas, N. (2015). Zachowania zdrowotne nauczycieli w Wielkopolsce – poszukiwanie mocnych i słabych stron [Pro- -health Behaviours of Teachers in the Wielkopolska Voivodeship]. In: R. Stemplewski, R. Szeklicki, & J. Maciszek (Eds.), Aktywność fizyczna i żywienie w trosce o zdrowie i jakość życia [Physical Activity and Nutrition for the Sake of Health and Quality of Llife], (pp. 231–242). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Leśniewska, G. (2016). Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku [Ready To Change the Teachers a Chance of Education XXI Century]. Studia i Prace WNEIZ US, 46(1), 39–49, doi:10.18276/sip.2016.46/1-03.

Liontou, V., Agouropoulos, A., Gizani, S., & Papagiannoulis, L. (2016). Knowledge of Preschool Teachers in the Prefecture of Attica of Early Childhood Oral Health. Association with their Demographic and Personal Characteristics. European Archives of Paediatric Dentistry, 17(6), 467–474.

Lipowski, M., & Szczepańska-Klunder, Ż. (2013). Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego [Pro-health Behaviours of Physical Education Teachers]. In: Z. Jastrzębski (Ed.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu [Theory and Practice of Physical Education and Sport], (pp. 9–26). Łódź: Wyższa Szkoła Sportowa w Łodzi.

Lisicki, T., & Kosińska, E. (2010). Krytycznie o badaniach czasu wolnego młodzieży akademickiej [Critically on Research Regarding Leisure Time of the Academic Youth]. Zdrowie – Kultura zdrowotna – Edukacja, 5, 49–57.

Łysak, A., Walentukiewicz, A., & Wilk, B. (2009). Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej o wysokim poziomie aktywności fizycznej – doniesienia wstępne [Chosen Health Behaviours in Academic Youth Intensively Practicing Physical Activitym – an Inception Paper]. Rocznik Naukowy AWFiS, Gdańsk, 19, 113–127.

Mckenzie, T., & Lounsbery, M.A. (2013). Physical Education Teacher Effectiveness in a Public Health Context. Research Quarterly Exercise and Sport, 84(4), 419–430, doi: 10.1080/02701367.2013.844025.

Mędrela-Kuder, E. (2011). Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej [Evaluation of the Life Style of Physiotherapy and Technical-computer Science Students as a Case Study Per taining to Diet and Physical Activity]. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 62(3), 315–318.

Monhollen, C., Summers, L., Sabin, M., & Rutherford, J. (2016). Sedentary Behaviors and Physical Activity in Relation to Class Standing in University Students. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(5 Suppl 1), 1063, doi: 10.1249/01.mss.0000488198.25704.eb.

Moynihan, S., Paakkari, L., Välimaa, R., Jourdan, D., & Mannix-McNamara, P. (2015). Teacher Competencies in Health Education: Results of a Delphi Study. PLoS ONE, 10(12), e0143703, doi: 10.1371/journal.pone.0143703.

Nitecka-Walerych, A. (2005). Zachowania prozdrowotne studentów pedagogiki wczesnoszkolnej [Pro-health Behaviours of Early-school Teaching Specialisation Students]. In: T. Lisicki, B. Wilk, & A. Walentukiewicz (Eds.), Prozdrowotny styl życia [A Healthy Lifestyle], (pp. 291–298). Gdańsk: AWFiS.

Nowicki, G.J., Ślusarska, B., Kocka, K., & Piasecka, H. (2017). Stan wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych a zachowania zdrowotne pracowników medycznych i niemedycznych [The Level of Knowledge Regarding Risk Factors and Prevention of Lifestyle Diseases in Relation to Health Behaviour among Medical and Non-medical Professionals]. Medycyna Środowiskowa, 20(1), 41–17, doi: 10.19243/2017105.

Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – Konsekwencje– Zapobieganie [Professional Stress in Social Service-related Occupations. Sources – Consequences – Prevention]. Warszawa: Difin.

Palacz, J. (2014). Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań [Health Behaviours of Students in the Light of Selected Conditioning]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 301–306.

Parchomiuk, M. (2015). Value Preferences of Teachers and their Attitudes Towards Individuals with Disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 62(3), 276–287, doi: 10.1080/1034912X.2015.1020919.

Piekut, A., & Dziubanek, G. (2012). Środowiskowe zagrożenia zdrowia w świadomości różnich grup społecznych województwa śląskiego [Awareness of Environmental Health Risks in Selected Social Groups in Silesian Voivodeship]. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 66(5), 34–44.

Podstawski, R., Górnik, K., & Romańczuk, A. (2012). Styl życia przyszłych nauczycielek wczesnej edukacji kształcących się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie [Lifestyles of Future Teachers of Early Education Studying at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn]. Hygeia Public Health, 47(1), 95–99.

Prażmowska, B., Dziubak, M., Morawska, S., & Stach, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich [Selected Aspects of Secondary School Teachers’ Healthful Behaviour]. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 210–218.

Rasińska, R. (2012). Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci [Dietary Habits of Students Depending on the Sex]. Nowiny Lekarskie, 81(4), 354–359.

Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych [University Students’ Lifestyles in the Context of Their Health Behaviors]. Hygeia Public Health, 46(1), 89–93.

Rossi-Barbosa, L.A., Gama, A.C., & Caldeira, A.P. (2015). Association Between Readiness for Behavior Change and Complaints of Vocal Problems in Teachers. Codas, 27(2), 170–177, doi: 10.1590/2317-1782/20152013088.

MEN [Ministry of National Education] (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej [Ordinance of the Minster of National Education from 14 Feb. 2017 regarding the core-curriculum of pre-school education and the core-curriculum of general education for primary schools, including students with moderate or severe mental disabilities, general education for 1st degree trade schools, general education for specials schools preparing for professional work and general education for post-secondary schools] (Dz. U. 2017, poz. 356) [Journal of Laws 2017, item 356].

MEN [Ministry of National Education] (2018). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia [Ordinance of the Minster of National Education from 30 Jan. 2018 regarding the core-curriculum of general education for secondary schools, technical schools and 2nd degree trade schools] (Dz. U. 2018, poz. 467) [Journal of Laws 2018, item 467].

MEN [Ministry of National Education] (2019). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [Ordinance of the Minster of National Education from 25 Jul. 2019 regarding the standards of education preparing for the teaching profession (Dz. U. 2019, poz. 1450) [Journal of Laws 2019, item 1450].

Schee, C.V., & Gard, M. (2014). Healthy, Happy and Ready to Teach, or why Kids can’t Learn from Fat Teachers; the Discursive Politics of School Reform and Teacher Health. Critical Public Health, 24(2), 210–225.

Scheuch, K., Haufe, E., & Seibt, R. (2015). Teachers’ Health. Deutsches Ärzteblatt International, 112(20), 347–356, doi: 10.3238/arztebl.2015.0347.

Seibt, R., Spitzer, S., Druschke, D., Scheuch, K., & Hinz, A. (2013). Predictors of Mental Health in Female Teachers. International Journal of Occupational Medicine Environmental Health, 26(6), 856–869, doi: 10.2478/s13382-013-0161-8.

Selvi, K. (2010). Teachers’ Competencies. Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167–75.

Sharma, S., Dortch, K.S., Byrd-Williams, C., Truxillio, J.B., Rahman, G.A., Bonsu, P., & Hoelscher, D. (2013). Nutrition-related Knowledge, Attitudes, and Dietary Behaviors among Head Start Teachers in Texas: a Cross-sectional Study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(4), 558–562, doi: 10.1016/j.jand.2013.01.003.

Stankiewicz, J., & Bogdańska K. (2013). Ocena poziomu wiedzy żywieniowej pracowników przedszkoli w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym [Assessment of the Extent of Nutritional Awareness among Kindergarten Employees in Terms of Proper Nutrition of Preschool Children]. Problemy Higieny i Epidemiologii,

(3), 479–483.

Storey, K.E., Montemurro, G., Flynn, J., Schwartz, M., Wright, E., Osler, J., Veugelers, P.J., & Roberts, E. (2016). Essential Conditions for the Implementation of Comprehensive School Health to Achieve Changes in School Culture and Improvements in Health Behaviours of Students. BMC Pubic Health, 16(1), 1133, doi: 10.1186/s12889-016-3787-1.

Szczepański S. (2005), Zdrowie w systemie wartości studentów wychowania fizycznego [Health in the System of Values Among Physical Education Students]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, sectio D, vol. LX, suppl. XVI, 526, 74–78.

Walentukiewicz, A. (2010). Ocena wartości odżywczej diet studentek AWFiS w Gdańsku. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne [An Assessment of Nutritional Value of Diets of Female Students of Physical Education Department at AWFiS in Gdansk. Part II. Vitamins and Minerals]. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, t. 20., 108–114.

Webber, L.S., Rice, J.C., Johnson, C.C., Rose, D., Srinivasan, S.R., & Berenson, G.S. (2012). Cardiovascular Risk Factors an Physical Activity Behavior among Elementary School Personnel: Baseline Results from the ACTION! Worksite Wellness Program. The Journal of School Health, 82(9), 410–416, doi:10.1111/j.1746-1561.2012.00716.x.

Winardi, & Prianto, A. (2016). Various Determinants of Individual Readiness to Change and Their Effects on the Teachers’ Performance (A Study on Certified Teachers in Jombang Regency East Java, Indonesia). IOSR J Business Manag (OISR-JBM), 18(2), 22–32.

Wiśniewska-Śliwińska, H., Marcinkowski, J.T, & Wiśniewski, S.A. (2010). Opinie nauczycieli wychowania fizycznego względem propozycji ustanowienia ich głównymi edukatorami zdrowotnymi w szkołach [Opinions of Physical Education Teachers Regarding a Proposal of Appointing them Main Health Educators at Schools]. Problemy Higieny

i Epidemiologii, 45(2), 206–212.

Woynarowska, B. (2012). Edukacja zdrowotna w nowych standardach kształcenia nauczycieli [Health Education in the New Standards of Pro-health Education]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5, 4–10.

Woynarowska-Sołdan, M., & Tabak, I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły [Health Enhancing Behaviors of Teachers and other School Staff]. Medycyna Pracy, 64(5), 659–670.

Wrona-Wolny, W., & Makowska B. (2011). Opinie studentów – przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące realizowanych przez nich zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole [Opinions of Students – Future Teachers of Physical Education – on Health Education Lessons Conducted by them at School]. Hygeia Public Health, 46(4), 477–483.

Yusuf, İ., & Gil, F. (2016). Relationship of Teachers’ Readiness for Change with their Participation in Decision Making and School Culture. Educational Research Review, 11(8), 823–833, doi: 10.5897/ERR2016.2730.

Zadarko-Domaradzka, M., Matłosz, P., & Warchoł, K. (2014). Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego [Health Education in School Implementation of Physical Education Process]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(3), 673–678.

Zayim, M., & Kondakci, Y. (2014). An Exploration of the Relationship between Readiness for Change and Organizational Trust in Turkish Public Schools. Educational Management Administration & Leadership, 43(4), 610–625, doi: 10.1177/1741143214523009.

Zysnarska, M., & Bernad, D. (2007). Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim – część I. [Health Behavior of Teachers in the Wielkopolska Province– Part I]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(2), 183–187.


Partnerzy platformy czasopism