Critical Narrative Research in Education: Theoretical Premises and Examples of Inquiry

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.008

Abstract


The article is a presentation of the author’s approach in qualitative social research. Critical narrative research is characterized in the context of the linguistic turn. The author presents a model of critical narrative research, which includes the stages of critique, narrative, understanding and change, all described in detail. The article also discusses an example of critical, engaged narrative research on the struggle for recognition in narratives, based on the narrative and identity of the individual and the narrative and identity of the community as introduced by MacIntyre.


Keywords


narrative turn; critique; understanding; identity; change; struggle for recognition

Full Text:

PDF

References


Bobako, M. (2012). Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych przemilczeń [The Conjuring of Modernisty: Axel Honneth and Moral Grammar of Philosophical Concealments]. In: A. Honneth (Ed.), Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych [The Struggle for Recognition], (pp. XXVII–XLIII). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Burzyńska, A. (2008). Idee narracyjności w humanistyce [Ideas of Narrativity in Humanities]. In: B. de Barbaro, B. Janusz, & K. Gdowska (Eds.), Narracja. Teoria i praktyka [Narrative: Theory and Practice], (pp. 21–36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chmielewski, A. (1996). Wprowadzenie. Filozofia moralności Alasdaira Maclntyre’a [Introduction: Alasdair MacIntyre’s Moral Philosophy]. In: A. MacIntyre (Ed.), Dziedzictwo cnoty [After Virtue], (pp. 7–58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czyżewski, M., Piotrowski, A., & Rokuszewska-Pawełek, A. (Eds.) (1996). Biografia a tożsamość narodowa [Biography and National Identity]. Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Domańska, E. (2007). „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce [‘The Performative Turn’ in Contemporary Humanities]. Teksty Drugie, 5, 48–61.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity.

Gołębniak, B. D., & Červinková, H. (Eds.) (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane [Action Research: Engaged Pedagogy and Anthropology]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Habermas, J. (1998). The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Heidegger, M. (2010). Being and Time. Translated by J. Stambaugh. Albany, New York: SUNY Press.

Honneth, A. (1995). The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Translated by J. Anderson. Cambridge: Polity Press.

Husserl, E. (1989). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: Second Book. Translated by R. Rojcewicz, & A. Schuwer. Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer Academic Publishers.

Kaufmann, J.C. (2012). Niezwykła historia szczęśliwej miłości [The Curious History of Love]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kaufmann, J.C. (2013). Kiedy Ja jest innym [When the Self is the Other]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Loba, M. (2013). Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne [On the Narrative Turn: Critical Essays]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

MacIntyre, A. (1984). After Virtue: A Study in Moral Theory, 2th ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości [The Struggle for Recognition in Narratives: Self and Community in Serach for Identity]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Oleś, P., & Puchalska-Wasyl, M. (Eds.) (2011). Dialog z samym sobą [Dialogue with Oneself]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rasiński, L. (Ed.) (2009). Język, dyskurs, społeczeństwo [Language, Discourse, Society]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ricoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Wybór pism [Language, Text, Interpretation: Selected Writings]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rosner, K. (2003). Narracja, tożsamość i czas [Narrative, Identity and Time]. Kraków: Universitas.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją [Methodology of Educational Research]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Schütze, F. (2012). Koncepcja świata społecznego w symbolicznym interakcjonizmie oraz organizacja wiedzy w nowoczesnych, złożonych społeczeństwach [The Notion of Social World in Symbolic Interactionism, and Organization of Knowledge in Modern and Complex Societies]. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii [Biographic Method in Sociology], (pp. 489–514). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Sztompka, P. (2005) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza [Visual Sociology: Photography as a Research Method]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Taylor, C. (1980). Theories of Meaning. Man and World, 13(3–4), 281–302, doi: 10.1007/BF01252549.

Taylor, C. (1994). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Tokarczuk, O. (2019). The Tender Narrator. Translated by J. Croft, & A. Lloyd-Jones, Nobel Lecture in Literature, 7 December 2019, Retrieved 20 April 2020 from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2018/tokarczuk/104871-lecture-english/.

Wittgenstein, L. (2009). Philosophical Investigations. Translated by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker, & J. Schulte. Malden, Massachusetts/ Oxford: Wiley-Blackwell.


Partnerzy platformy czasopism