Emotional and Social Competences in Students with Mild Intellectual Disability – Research Using TROS-KA Battery

Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2019.001

Abstrakt


The authors of the article describe and analyze the possibilities of diagnosing emotional and social competences of students with mild intellectual disability (MID) to emphasize the importance of the non-cognitive sphere in offering comprehensive developmental support to this group of people with special educational needs (SEN). The aim of the article is to answer two research questions:

1. How well are emotional and social competences developed in students with mild intellectual disability at the age of 9–13?

2. To what extent is it possible to use the TROS-KA test battery to diagnose emotional and social functioning of students with mild intellectual disability?

Research carried out with 71 respondents (34 – students with MID, 37 – students in the intellectual norm) using all tests in the TROS-KA battery (scale T, scale R, scale O, scale S and scale KA, KA(N), KA(R) - after performing relevant statistical calculations: nonparametric tests of statistical significance of differences between the groups - suggests that:

(1) the level of emotional and social competences in students with MID is low and is statistically significantly lower than in students in the intellectual norm;

(2) students with MID differ significantly in their development of emotional and social competences;

(3) therapeutic and developmental activities aimed at developing emotional and social resources using the materials included in the TROS-KA package are effective (as evidenced by the double measurement of the KA scale at an interval of about 5 months);

(4) taking an individualized approach to students during the TROS-KA test session allows the researcher to use this set of tests to supplement the functional diagnosis of students with MID with a diagnosis of their emotional and social sphere (additionally to the cognitive sphere).

The authors recommend this approach as an indispensable starting point for designing comprehensive educational and therapeutic programs for this group of students.


Słowa kluczowe


students with mild intellectual disabilities; emotional and social competences; TROS-KA; universal design; inclusion

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartnikowska, U., Żyta, A. (2007). Integracja szkolna we wspomnieniach dorosłych z niepełnosprawnością– koncepcja a rzeczywistość. In: T. Żółkowska (ed.), Pedagogika specjalna– koncepcje i rzeczywistość, 2: Konteksty pedagogiki specjalnej (pp. 523–530). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Cormack, K. F. M., Brown, A. C. & Hastings, R. P. (2000). Behavioral and emotional difficulties in students attending schools for children and adolescents with severe intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 44, pp. 124–129.

Dekker, M., Nunn, R., Einfeld, S., Tonge, B. & Koot, H. (2002). Assessing Emotional and Behavioral Problems in Children with Intellectual Disability: Revisiting the Factor Structure of the Developmental Behavior Checklist. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(6), pp. 601–610.

Diagnostic criteria for DSM-5 mental disorders. Polish edition (eds.), P. Gałecki, M. Piłecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S.K. Sidorowicz, J. Wciórka. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T., Oszwa, U. (2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (2002). Manual for the Developmental Behaviour Checklist: Primary Carer Version (DBC-P) & Teacher Version (DBC-T) (2nd. ed.). Clayton, Melbourne: Monash University Centre for Developmental Psychiatry and Psychology.

Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.

Frielink, N, Schuengel, C, Embregts P. (2018). Autonomy support in people with mild-to-borderline intellectual disability: Testing the Health Care Climate Questionnaire-Intellectual Disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 3, pp. 159–163, doi: https://doi.org/10.1111/jar.12371.

Gajdzica, Z. (2015). Uczeń z niepełnosprawnością w kilku odsłonach – o drogach i bezdrożach zaspokajania potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Przegląd Badań Edukacyjnych, 20, pp. 161–170.

Hastings, R. & Mount, R. (2001). Early correlates of behavioural and emotional problems in children and adolescents with severe intellectual disabilities: a preliminary study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 14, pp. 381–431.

Hoare, P., Harris, M., Jackson, P. & Kerley, S. (1998). A community survey of children with severe intellectual disability and their families: psychological adjustment, career distress and the effect of respite care. Journal of Intellectual Disability Research, 42, pp. 218–227.

Kirenko, J., Parchomiuk, M. (2006). Edukacja i rehabilitacjo osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP.

Kościelak, R. (1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa: WSiP.

Kruk-Lasocka, J., Bartosik, B., Jakubowska, A. (2017). Dziecko z zespołem Downa w szkole ogólnodostępnej? Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVI (2), pp. 131–149.

Linna, S., Piha, J., Kumpulainen, K., Tamminen, T. & Almqvist, F. (1999). Psychiatric symptoms in children with intellectual disability. European Child and Adolescent Psychiatry, 8, pp. 77–82.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze. SIET. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Minczakiewicz, E. (2010). Zespół Downa. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Mitchell, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Molteno, G., Molteno, C., Finchilescu, G. & Dawes, A. (2001). Behavioural and emotional problems in children with intellectual disability attending special schools in Cape Town, South Africa. Journal of Intellectual Disability Research, 45, pp. 515–520.

Obuchowska, I. (1999). Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. In: I. Obuchowska (ed.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (pp. 215–250). Warszawa: WSiP.

O’Reilly, M., Lancioni, G., Sigafoos, J., O’Donoghue, D., Lacey, C. & Edrisinha, C. (2004). Teaching social skills to adults with intellectual disabilities: a comparison of external control and problem-solving interventions. Research in Developmental Disabilities, 25, pp. 399–412.

Prokopiak, A., Palak, Z. (eds.). (2017). Autyzm i rodzina. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Reiss, S., Levitan, G. W. & Syszko, J. (1982). Emotional disturbance and mental retardation: diagnostic overshadowing. American Journal of Mental Deficiency, 86, pp. 567–74.

Rey, L., Extremera, N., Duran, A., Ortiz-Tallo, M. (2013). Subjective Quality of Life of People with Intellectual Disabilities: The Role of Emotional Competence on Their Subjective Well-Being. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 26, pp. 146–156.

Regulation of the Ministry of Education of 28.08.2017 amending the regulation on the conditions of organizing education, upbringing and care for children and youth with disabilities, socially maladjusted children, and children at risk of social maladjustment. Journal of Laws of the Republic of Poland, 2017, item 1652.

Sadownik, A. (2011). Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Sadowska, S., Janiszewska-Nieścioruk, Z. (2015). O dobrodziejstwie starej, dobrej szkoły specjalnej w perspektywie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z niepełnosprawnością – napięcie między ideą integracji a rzeczywistością. Przegląd Badań Edukacyjnych, 21, pp. 127–152.

Sadowska, S. (2015). Kształcenie integracyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – krytyczny bilans pierwszych strukturalnych zmian w systemie edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 23, pp. 125–144.

Sappok, T., Budczies, J. Dziobek, I., Bölte, S., Dosen, A., Diefenbacher, A. (2014). The Missing Link: Delayed Emotional Development Predicts Challenging Behavior in Adults with Intellectual Disability. Journal of Autism and Development Disorder, 44, pp. 786–800, doi: 10.1007/s10803-013-1933-5.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: APS.

Tonge, B. J. & Einfeld, S. (2000). The trajectory of psychiatric disorders in young people with intellectual disabilities. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34, pp. 80–84.

Trambacz, S., Gołaska, P. (2010). Inteligencja emocjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Psychologica, 10, pp. 31–51.

Twardowski, A. (2002). Kształtowanie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Witkowski,T. (1988). Podręcznik do inwentarza PAC-2 Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym upośledzonych umysłowo oraz podręcznik do skali osobowej oceny PAS Gunzburga dla upośledzonych umysłowo. Warszawa: COM MEN.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism