The Experience of Familiarness and Intimacy of People Living in Cohabitation

Monika Błendowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.019

Abstract


The article presents selected results of qualitative research concerning intimate and familiar experience of cohabitating couples. It is an attempt to distinguish operating modes of cohabitation on the basis of gender roles and subjects’ intimate life specificity. The implementation of phenomenological-biographical approach in studying cohabitation allowed for focusing on individual experience and processes of undergoing this experience. The chosen research perspective enabled us to find the answer for questions about ways of experiencing dailiness by cohabitating men and women.

In the studies carried out in the area of marital-family tasks, two – quite clearly opposing – models of cohabitation relationships have been distinguished. The first is close to the formal marriage, in which the man is the sole breadwinner, while the woman does not work, but takes care of the offspring and home. The second is characterised by a tendency to achieve independence, and the value is to achieve personal happiness

Keywords


cohabitation; the idea of partnership; family; phenomenological-biographical research perspective

Full Text:

PDF

References


Baxter, J., Haynes, M., Hewitt, B. (Nov 2010). Pathways into Marriage: Cohabitation and the Domestic Division of Labor. Journal of Family Issues, 31, 11, pp.1507–1529, http://eric.ed.gov/?q=cohabitation+research&pg=5&id=EJ899506 (DOA. 20.03.2014), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0192513X10365817.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013a). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013b). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boguszewski, R. (2008). Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. BS/54/2008, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904 (DOA. 28.06.2013).

Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gromkowska-Melosik, A. (2015). Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet. In: A. Gromkowska-Melosik, M. J. Szymański (ed.), Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Hipsz, N. Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. BS/32/2013, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904 (DOA. 28.06.2013).

Illouz, E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jabłoński, D., Ostasz, L. (2001). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Adiaphora.

Janicka, I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jaworska-Witkowska, M. (2011). „Chwile istnienia” i „chwile wolności” pedagogii w lekturze Virginii Woolf. In: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska (ed.), Nurty pedagogii: naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Juszczyk-Frelkiewicz, K. (2014). Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kociak, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kociak, L. (2002). Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Żak.

Kwak, A. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska.

Luhman, N. (2003). Semantyka miłości. O kodowaniu intymności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Manning, J. A., Smock Cohen, P. J. (2011), The Role of Romantic Partners, Family, and Peer Networks in Dating Couples’ Views about Cohabitation. Journal of Adolescent Research, 26, 1, pp. 115–149, Jan 2011, http://eric.ed.gov/?q=cohabitation+research&pg=5&id=EJ912540 (DOA. 20.03.2014).

Matysiak, A. (2014). Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Mizielińska, J., Abramowicz, M., Stasińska, A. (2014). Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sassler, S., Miller, A. J. (Apr 2011). Class Differences in Cohabitation Processes. Family Relations, 60, 2, pp. 163–177, http://eric.ed.gov/?q=cohabitation+research&pg=5&id=EJ928351 (DOA. 20.03.2014), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00640.x.

Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Szukalski, P. (2014). Związki kohabitacyjne w Polsce – co wiemy dzięki NSP’2011? Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 3, pp. 1–5, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/discover (DOA. 25.10.2014).

Szukalski, P. (2006). Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/discover (DOA. 25.10.2014).

Szukalski, P. (2004). Kohabitacja w Polsce. In: W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (ed.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 49–74.

Schultz, L. K., Hiroszi, O. (Oct 2012). Marriage, Cohabitation, and Happiness: A Cross-National Analysis of 27 Countries. Journal of Marriage and Family, 74, 5, pp. 953–972, http://eric.ed.gov/?q=cohabitation+research&pg=5&id=EJ990578 (DOA. 20.03.2014).

Trost J. (1975). Married and Unmarried Cohabitation: The Case of Sweden, With Some Comparisions. Journal of Marriage and the Family, 37, 3, pp. 677–682, http://eric.ed.gov/?q=Married+and+Unmarried+Cohabitation%3a+The+Case+of+Sweden&id=EJ125607 (DOA. 20.03.2014).

Wenzel, M. (2013). Związki partnerskie – za i przeciw. http://www.badanie.cbos.pl (DOA. 28.06. 2013).


Partnerzy platformy czasopism