Zaangażowane badania jakościowe – perspektywa autobiograficzna

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.032

Abstrakt


Prezentowany artykuł jest próbą rekonstrukcji/retrospekcji mojej zawodowej biografii w jej fragmencie metodologicznym. Jest opisem drogi jaką przebyłam stając się badaczką narracyjną, biograficzną. Jest także opisem towarzyszących mi w tej drodze uzasadnień - teorii, koncepcji ,dyskusji i sporów. Przedstawiam w nim swoją krytyczną postawę wobec polskiej szkoły i polskiej edukacji stawiając pytanie o edukację, szkołę, nauczyciela. Drugim pytaniem, które organizuje moje postępowanie badawcze jest Pytanie o relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzinę, o to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Pytam o to, co w naszych relacjach z innymi sprzyja szczęśliwemu, dobremu życiu a co w nim przeszkadza, co je utrudnia, ogranicza, staje się swoistą blokadą rozwojową.


Słowa kluczowe


badania jakościowe; biografia naukowa; edukacja; szkoła; małżeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee H. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Jarymowicz M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowska H. (2007). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nowak-Dziemianowicz M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Adam Marszałek.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowak-Dziemianowicz M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2006a). Kiedy miejsca już nie ma: rodzinne praktyki wykluczenia. W: Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2011). Pedagogika dyskursywna – nadzieje i możliwości. W: Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P. (red.). Pedagogika: zakorzenienie i transgresja. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Nowak-Dziemianowicz M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowak-Dziemianowicz M. (2013). W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edukacji, nowej szkoły – reminiscencje. W: H. Červinkova, B. D. Gołębniak (red.). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nowak-Dziemianowicz M. (2014). Oblicza edukacji: między pozorami a refleksyjną zmianą. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014.

Nowak-Dziemianowicz M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Reykowski J., Owczynnikowa O. W., Obuchowski K. (red.) (1985). Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław: ZN im. Ossolińskich.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism