Engaged Qualitative Research – an Autobiographical Perspective

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.032

Abstract


The presented article is an attempt to reconstruct/retrospect my professional biography in
its methodological section. It is a description of the way I went to become a biographic, narrative scholar. It is also a description of the reasons – theories, concepts, discussions and disputes that accompanied me on the way. I present my critical attitude towards Polish school
and Polish education, posing questions about education, school and teacher. The second matter that organizes my research is the question about interpersonal relationships,
intimacy, marriage, family and what is happening between: spouses, partners, parents and children. I ask what in our relationships with others favours a happy, good life and what hinders it, limits it and becomes a development obstacle.

Keywords


qualitative research; scientific biography; education; school; marriage

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bee H. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Jarymowicz M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowska H. (2007). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nowak-Dziemianowicz M. (2001). Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły. Toruń: Adam Marszałek.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowak-Dziemianowicz M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2006a). Kiedy miejsca już nie ma: rodzinne praktyki wykluczenia. W: Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2011). Pedagogika dyskursywna – nadzieje i możliwości. W: Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P. (red.). Pedagogika: zakorzenienie i transgresja. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Nowak-Dziemianowicz M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowak-Dziemianowicz M. (2013). W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edukacji, nowej szkoły – reminiscencje. W: H. Červinkova, B. D. Gołębniak (red.). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nowak-Dziemianowicz M. (2014). Oblicza edukacji: między pozorami a refleksyjną zmianą. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014.

Nowak-Dziemianowicz M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Reykowski J., Owczynnikowa O. W., Obuchowski K. (red.) (1985). Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław: ZN im. Ossolińskich.


Partnerzy platformy czasopism