Dylemat – kategorią organizującą dyskurs myśli pedagogicznej

Roman Schulz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.031

Abstrakt


Tezy formułowane w artykule: 1) Współczesna myśl pedagogiczna potrzebuje samowiedzy. 2) Myśl pedagogiczna to wykorzystywanie „umysłu” w funkcji narzędzia informacyjnego kierowania edukacją.  3) W tej roli myśl pedagogiczna różni się od innych, nie-intelektualnych czynników sterowania, takich jak presja tradycji, czy preferencje opinii publicznej. 4) Jako postać pracy umysłowej myśl pedagogiczna różni się od innych form świadomości pedagogicznej, zwłaszcza od poznania naukowego. 5) Dzieje myśli pedagogicznej dowodzą, że konstytuujący ją dyskurs polega na określaniu, analizowaniu oraz rozstrzyganiu dylematów.


Słowa kluczowe


myśl pedagogiczna; samowiedza; dylematy pedagogiczne; intelekt jako narzędzie sterowania edukacją

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Palka S. (red.) (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Schulz R. (2009). Wykłady z pedagogiki ogólnej. Tom III. Logos edukacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Schulz R. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Słownik etnologiczny: terminy ogólne (1987). Pod red. Z. Staszczak, Warszawa – Poznań: PWN.

http://www.rosch.pl/
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism