Czego można dowiedzieć się o gender z Internetu? Analiza dyskursu w tekstach dostępnych w sieci

Dorota Pankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.024

Abstrakt


Brak powszechnej edukacji rodzajowej oraz nasilona w latach 2012-2015 kampania „antygenderowa” spowodowała dezorientację znacznej części społeczeństwa w odniesieniu do problematyki społeczno-kulturowych ról płciowych. W obecnej sytuacji głównym źródłem informacji na ten temat jest Internet. W artykule zostały zaprezentowane wyniki analizy dyskursu w tekstach zamieszczonych w sieci, kojarzących się z hasłami: gender, ideologia gender, genderyzm. Wyróżniono dwie przeciwstawne narracje, które scharakteryzowano pod kątem: rozumienia pojęcia gender, stopnia zideologizowania oraz stosowanych środków perswazji.

 


Słowa kluczowe


gender; ideologia gender; genderyzm; analiza dyskursu; perswazyjność przekazu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E. (1995). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson E. , Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Bem S. (2000). Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP.

Böhner G., Wänke M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdański: GWP.

Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red). (2016). Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. T.1–3. Warszawa: Feminoteka.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011). Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Warszawa: PWN.

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Cybulska A. (2013). Prestiż zawodów. Warszawa: CBOS. http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/ 2013/K_164_13.PDF

Dzierzgowska A., Piotrowska J., Rutkowska E. (brmw). Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć.www.bezuprzedzen.org/doc/rownosciowe_ przedszkole_program.pdf

Faludi S. (2013). Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciw kobietom. Warszawa: Czarna Owca.

Festinger L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: PWN.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Humm M. (1993). Słownik teorii feminizmu. Warszawa: Semper.

Kalinowska E. (1995). Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1–2.

Kubinowski D. (2013). Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Makmed.

Lepa A. (1999). Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzki.

Nęcki Z. (1998). Postawy i ich zmiany. W: Szewczuk W. (red.). Encyklopedia Psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Pankowska D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: GWP.

Pankowska D. (2009). Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych. W: Kopciewicz L., Zierkiewicz E. (red.). Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji. Warszawa: Wydaw. ENETEIA.

Pankowska D. (2014). Kwestia płci i rodzaju – „nieobecny dyskurs” w kształceniu nauczycieli. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 19.

Peräkylä A. (2014). Analiza rozmów i tekstów. W: Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa: PWN.

Ślęczka K (1999). Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Książnica.

Środa M. (2014). O Gender i innych potworach. Warszawa: Czarna Owieczka.

Teksty źródłowe (według kolejności pozyskiwania):

Gender. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gender. Odsłona 5.08.2017.

Opydo P., Co to do cholery jest gender i co o tym sądzić? http://www.opydo.pl/2014/08/co-to-jest-gender. Odsłona 5.08.2017.

Bernaciak A., Czym jest gender? http://polki.pl/rodzina/rodzice,co-to-gender-prostewyjasnienie-terminu,10037006,artykul.html. Odsłona 5.08.2017.

Gender czyli zbiór wynaturzeń. „Mężczyzna” żyjący z mężczyzną urodził syna. https://www.pch24.pl/gender-czyli-zbior-wynaturzen--mezczyzna-zyjacy-z-mezczyzna-urodzil-syna,53568,i.html. Odsłona 5.08.2017.

Zero tolerancji dla gender w wojsku. Donald Trump nie chce osób transpłciowych w armii Źródło: tvp.info/MA. http://www.pch24.pl/zero-tolerancji-dla-gender-wwojsku-donald-trump-nie-chce-osob-transplciowych-w-armii,53370,i.html. Odsłona 5.08.2017.

Kpina ze św. Marii Magdaleny, gender i dziecko w szpilkach w teatrze współfinansowanym przez resort. Źródło: „GPC”/MWł. http://www.pch24.pl/kpina-ze-sw--marii-magdaleny--gender-i-dziecko-w-szpilkach-w-teatrze-wspolfinansowanym-przezresort,53011,i.html

Karoń K., Gender jest ostatnim elementem taktyki ideologii marksistowskiej.https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/349952-krzysztof-karon-gender-jest-ostatnim-elementem-taktyki-ideologii-marksistowskiej. Odsłona 5.08.2017.

Adamski Ł., Oni mogą robić już tylko kosmetyczne poprawki. My możemy się przed inżynierią społeczną uchronić. https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/351779-oni-mogarobic-juz-tylko-kosmetyczne-poprawki-my-mozemy-sie-przed-inzynieria-spolecznauchronic. Odsłona 5.08.2017.

Górny G., Czy mężczyzna, który poczuje się kobietą, ma prawo do ponownego chrztu,tym razem z żeńskim imieniem? https://wpolityce.pl/kosciol/346013-czy-mezczyzna-ktory-poczuje-sie-kobieta-ma-prawo-do-ponownego-chrztu-tym-razem-z-zenskim-imieniem. Odsłona 5.08.2017.

Łosiewicz D., Widmo gender krąży nad światem. Przyszłość naszych dzieci maluje się w ciemnych barwach. https://wpolityce.pl/polityka/343557-widmo-gender-krazynad-swiatem-przyszlosc-naszych-dzieci-maluje-sie-w-ciemnych-barwach. Odsłona 5.08.2017.

Chełstowski A., Ks. Oko o zagrożeniach genderyzmem: Jego wyznawcy próbują kolonizować Polskę. W Niemczech dzieci projektują domy publiczne. https://wpolityce.pl/kosciol/340547-ks-oko-o-zagrozeniach-genderyzmem-jego-wyznawcy-probuja-kolonizowac-polske-w-niemczech-dzieci-projektuja-domy-publiczne. Odsłona5.08.2017.

Biskupi Kanady przeciwni prawu wspierającemu gender. Źródło: Radio Waticana/pk. https://m.deon.pl/137/art,30918,biskupi-kanady-przeciwni-prawu-wspierajacemugender.html. Odsłona 5.08.2017.

Kard. Müller: Kościół lepiej rozumie seks niż ideologia gender. Źródło: Radio Waticana/pk. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,30707,kard-mllerkosciol-lepiej-rozumie-seks-niz-ideologia-gender.html. Źródło: Radio Waticana/pk. Odsłona 5.08.2017.

Peru: ponad 1,5 mln demonstrantów przeciw ideologii gender. Źródło: Radio Watykańskie/psd. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,29538,peruponad-1-5-mln-demonstrantow-przeciw-ideologii-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Franciszek: gender to narzucona ideologia. Źródło: KAI / kw. https://m.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4670,franciszek-gender-to-narzucona-ideologia.html. Odsłona 5.08.2017.

Kardynał broni swego stanowiska wobec ideologii gender. Źródło: Radio Watykańskie/psd. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,27113,kardynal-broni-swego-stanowiska-wobec-ideologii-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Scaraffia L., Wolna myśl krytyczna o ideologii gender. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,2616,wolna-mysl-krytyczna-o-ideologii-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Hiszpania: deklaracja biskupów o narzucaniu gender. Źródło: KAI/ml. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,27031,hiszpania-deklaracja-biskupow-onarzucaniu-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Kard. Eijk: niech papież wyda encyklikę o gender. Źródło: KAI/psd. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,28136,kard-eijk-niech-papiez-wydaencyklike-o-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Biskupi Boliwii przeciw ustawie o gender. Źródło: KAI/ed. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26240,biskupi-boliwii-przeciw-ustawie-o-gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Hierarchowie o zagrożeniach współczesnej rodziny. Źródło: KAI/pk. https://m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,23734,hierarchowie-o-zagrozeniachwspolczesnej-rodziny.html. Odsłona 5.08.2017.

Gruszka K., Co to jest gender? „Gender niszczy Polskę, gender niszczy rodzinę,gender STOP” [IDEOLOGIA GENDER]. http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1023109,co-to-jest-gender-gender-niszczy-polske-gender-niszczy-rodzinegender-stop-ideologia-gender,id,t.html. Odsłona 5.08.2017.

Co to jest ten gender? http://wittamina.pl/co-to-jest-gender/. Odsłona 5.08.2017.

Gender. http://charaktery.eu/slownik-psychologiczny/212. Odsłona 5.08.2017.

Gender. http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/gender. Odsłona 5.08.2017.

Łydka Grubasa, Gender. Utwór pochodzący z płyty „O-dur C-ból” (premiera: 1.04.2017).https://www.youtube.com/watch?v=FcNkH5S5rP0. Odsłona 5.08.2017.

Dlaczego unikać gender – ideologia gender powadzi do upadku. O ideologii genderi innych zbliżonych zagadnieniach.http://oswiadczenierodzica.pl/O_GENDER_I_INNYCH/O_GEN.html. Odsłona 5.08.2017.

Kaczmarek E., Co to właściwie jest ten dżender? Mały słownik dla genderowo zdezorientowanych. „Kultura Liberalna” nr 263 (3/2014) 23 stycznia 2014. http://kulturaliberalna.pl/2014/01/23/wlasciwie-dzender-maly slownikgenderowozdezorientownych/?gclid=EAIaIQobChMIwK2Cib3K1QIVrDLTCh2IQw6eEAAYASAAEgL3aPD_BwE. Odsłona 5.08.2017.

Anuszkiewicz Z., Gender – ostrożnie z osądami [LIST DO REDAKCJI]. http://kulturaliberalna.pl/2014/01/22/debata-obelgi-plec-spor-gender-mowi-polsce/.Odsłona5.08.2017.

Suchecka J., Wykładowca gender studies: Kościół w Polsce potrzebuje wroga, więc mianowanonim gender. http://wyborcza.pl/1,76842,14979970,Wykladowca_gender_studies__Kosciol_w_Polsce_potrzebuje.html. Odsłona 5.08.2017.

Metropolita łódzki: Przez gender biali mogą być jak Indianie w rezerwatach. Źródło: gaw, KAI. http://wyborcza.pl/1,76842,14966561,Metropolita_lodzki__Przez_gender_biali_moga_byc_jak.html. Odsłona 5.08.2017.

Groń R.(ks.), Ideologia gender. http://www.jakatolik.com/artykuly/Ideologia-gender.Odsłona 5.08.2017.

Kordal M., Założenia ideologii gender. http://wiara.wm.pl/152819,Zalozenia-ideologii-gender.html#axzz4pHDbXjBU. Odsłona 5.08.2017.

„Gender”- nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary - amerykańską specjalistkąod ideologii „gender” - rozmawia Włodzimierz Rędzioch. http://www.niedziela.pl/artykul/78160/nd/%E2%80%9EGender%E280%9D--nowa-niebezpieczna. Odsłona 5.08.2017.

Teoria czy ideologia gender? http://www.totylkoteoria.pl/2016/09/gender.html. Odsłona 5.08.2017.

Bodakowski J., Ideologia Gender. Zagrożenia. http://prawy.pl/34565-ideologia-gender-zagrozenia/. Odsłona 5.08.2017.

Genderyzm. https:// pl.wikipedia.org/Wiki/Genderyzm. Odsłona 6.08.2017.

Romanowski M., Feminazizm – historia choroby. http://codziennikfeministyczny.pl/tagi/anty-genderyzm/. Odsłona 6.08.2017.

Ks. Dariusz Oko: Kościół jest jak skała, o którą rozbije się genderyzm. Źródło: TVN24, IAR. https://www.wp.pl/?service=wiadomosci.wp.pl&paid=6031346840986753. Odsłona 6.08.2017.

Forum Rodzin przeciwko władzom Rzymu: chcą wpajać ideologię gender. https://wiadomosci.wp.pl/forum-rodzin-przeciwko-wladzom-rzymu-chca-wpajac-ideologie-gender-6031346521613441a. Odsłona 6.08.2017.

Ks. Dariusz Oko: gender to cofnięcie się w ewolucji. Źródło: TVN24 23-01-2014. https://wiadomosci.wp.pl/ks-dariusz-oko-gender-to-cofniecie-sie-w-ewolucji-6031346654340225a. Odsłona 6.08.2017.

Episkopat Polski: dziś konferencja „Gender oczami specjalistów” w Warszawie. https://wiadomosci.wp.pl/episkopat-polski-dzis-konferencja-gender-oczami-specjalistow-wwarszawie-6031347267949185a. Odsłona 6.08.2017.

NIK: w 80 proc. stanowisk administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. https://wiadomosci.wp.pl/nik-w-80-proc-stanowisk-administracji-publicznejmezczyzni-zarabiaja-wiecej-niz-kobiety-6031341723320961a. Odsłona 6.08.2017.

NIK do Wandy Nowickiej: badamy, jak skontrolować, czy Kościół wydaje środki na gender.https://wiadomosci.wp.pl/nik-do-wandy-nowickiej-badamy-jak-skontrolowacczy-kosciol-wydaje-srodki-na-gender-6031337191519361a. Odsłona 6.08.2017.

Senator Kazimierz Jaworski: ONZ propaguje gender, szerzy gangrenę moralną i demoralizację. Źródło: WP.PL, PAP. https://wiadomosci.wp.pl/senator-kazimierz-jaworskionz-propaguje-gender-szerzy-gangrene-moralna-i-demoralizacje-6031339109229697a. Odsłona 6.08.2017.

Apel do Bronisława Komorowskiego ws. gender. „Nieszczęsne widowisko”. https://wiadomosci.wp.pl/apel-do-bronislawa-komorowskiego-ws-gender-nieszczesnewidowisko-6031355284980865a. Odsłona 6.08.2017.

Beata Kempa prosi żonę premiera o wsparcie w walce z ideologią gender. https://wiadomosci.wp.pl/beata-kempa-prosi-zone-premiera-o-wsparcie-w-walce-z-ideologiagender-6031343481951361a. Odsłona 6.08.2017.

Ks. Oko: „Genderyzm jest tak naukowy, jak naukowy był komunizm. Nauka genderyzmowi zaprzecza. Genderyści próbują rozdzielić płeć kulturową i biologiczną, a postęp pokazuje, że tego rozróżnić się nie da”. https://wpolityce.pl/polityka/182458-ks-oko-genderyzm-jest-tak-naukowy-jak-naukowy-byl-komunizm-nauka-genderyzmowizaprzecza-genderysci-probuja-rozdzielic-plec-kulturowa-i-biologiczna-a-posteppokazuje-ze-tego-rozroznic-sie-nie-da. Odsłona 6.08.2017.

Ks. Oko: To, co robi „Tygodnik Powszechny” w sprawie gender to jawna zdrada! To piąta kolumna, koń trojański w Kościele. NASZ WYWIAD - Stanisław Żaryn. https://wpolityce.pl/polityka/181949-ks-oko-to-co-robi-tygodnik-powszechny-w-sprawiegender-to-jawna-zdrada-to-piata-kolumna-kon-trojanski-w-kosciele-nasz-wywiad. Odsłona 6.08.2017.

Genderyzmu i chrześcijaństwa nie da się pogodzić. Z ks. dr. hab. Dariuszem Oko, filozofem

i teologiem, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rozmawia Jolanta Krasnowska-Dyńka. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/echo201327-gender.html. Odsłona 6.08.2017.

Genderyzm - wybrane artykuły. http://www.fronda.pl/t/genderyzm,34704.html. Odsłona 6.08.2017.

Strzemecki G., Włochy: genderyzm atakuje Kościół, dzieci i rodziców. http://www.fronda.pl/a/wlochy-genderyzm-atakuje-kosciol-dzieci-i-rodzicow,75145.html. Odsłona 6.08.2017.

„Lekcja równości” według Małgorzaty Fuszary. ed/Nasz Dziennik. http://www.fronda.pl/a/lekcja-rownosci-wedlug-malgorzaty-fuszary,40773.html. Odsłona 6.08.2017.

Prof. Wolniewicz: Gender jest hańbą Uniwersytetu Warszawskiego. Beb/Radio Wnet. http://www.fronda.pl/a/prof-wolniewicz-gender-jest-hanba-uw,34563.html. Odsłona 6.08.2017.

Gender jak ludobójstwo w Kambodży? Ks. Oko: Dziennikarze nic nie pojęli. Beb/Dzennik.pl. http://www.fronda.pl/a/gender-jak-ludobojstwo-w-kambodzy-ks-okodziennikarze-nic-nie-pojeli,34454.html. Odsłona 6.08.2017.

Młodzież przeciw gender dla Fronda.pl: Usłyszałem, że się panoszymy i trzeba ukrócić naszą działalność. Oprac. RWW/M. http://www.fronda.pl/a/mlodziez-przeciw-gender-dla-frondapl-uslyszalem-ze-sie-panoszymy-i-trzeba-ukrocic-nasza-dzialalnosc,34304.html. Odsłona 6.08.2017.

Młodzież z Sulejówka przeciwko gender! m/naszapolska.pl. http://www.fronda.pl/a/mlodziez-z-sulejowka-przeciwko-gender,34302.html. Odsłona 6.08.2017.

Leszno popiera gender?! Beb/Radiomaryja.pl. http://www.fronda.pl/a/leszno-popiera-gender,34264.html. Odsłona 6.08.2017.

Jajowody u mężczyzn, czyli przychodzi feministka do....Rozpoczynamy karnawałowe żarty z ideologi4 gender i feminizmu! http://www.fronda.pl/a/jajowody-u-mezczyzn-czyli-przychodzi-feministka-dorozpoczynamy-karnawalowe-zarty-z-feminizmu,34155.html. Odsłona 6.08.2017.

Dueholm N., UKSW zaniepokojone rozpowszechnianiem gender! MBW/Teologia.uksw.edu.pl. http://www.fronda.pl/a/uksw-zaniepokojone-rozpowszechnianiem-gender,34128.html. Odsłona 6.08.2017.

Prof. Pawłowicz: Czy współżycie do odbytu to jest miłość? Beb/Dziennik Zachodni. http://www.fronda.pl/a/prof-pawlowicz-w-odbyt-to-milosc,34125.html. Odsłona 6.08.2017.

Kolejne miasto nie chce gender! Piaseczno przyjmuje uchwałę. Beb/Warszawa.gosc.pl. http://www.fronda.pl/a/piaseczno-ostrzega-przed-gender,34111.html. Odsłona 6.08.2017.

Ostrołęka nie chce gender. Prof. Pawłowicz w akcji! Beb/Naszdziennik.pl/Dziennik.pl/Tv-ostroleka.pl. http://www.fronda.pl/a/ostroleka-nie-chce-gender-prof-pawlowicz-w-akcji,34086.html. Odsłona 6.08.2017.

Beata Kempa: Gender jest jak nazizm. Beb/Se.pl. http://www.fronda.pl/a/beata-kempa-gender-jest-jak-nazizm,33886.html. Odsłona 6.08.2017.

Kubiak-Szymborska E., Genderyzm w studenckiej perspektywie .między wiedzą, antywiedzą a niewiedzą, Kultura i Edukacja 2012, nr 2 (88) ISSN 1230-266X. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3927. Odsłona 6.08.2017.

„Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością”. Dzisiaj czytanie z ambon listu biskupów [PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT]. . http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15198013,_Genderyzm_promuje_zasady_calkowicie_sprzeczne_z_rzeczywistoscia__.html. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3927. Odsłona 6.08.2017.

Markiewicz P., „Skąd taka kariera genderu w Polsce? Bo wielu sprowadza rolę kobiety do trzech K: Kinder, Kuche, Kirche”. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15180737,_Skad_taka_kariera_genderu_w_Polsce__Bo_wielu_sprowadza.html. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3927. Odsłona 6.08.2017.

Dryjańska A., „Bez ideologii gender Skłodowska-Curie nie dostałaby Nobla”. Feministki zapowiadają protest przed MEN. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14973780,_Bez_ideologii_gender_Sklodowska_Curie_nie_dostalaby.html. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3927. Odsłona 6.08.2017.

Abp Jędraszewski krytykuje gender. „Dziś chodzi o to, żeby się bawić. Modne słowo -grillować. A po nas choćby i potop”. Źródło: dżek, KAI. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14966309,Abp_Jedraszewski_krytykuje_gender___Dzis_chodzi_o.html. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3927. Odsłona 6.08.2017.

Był nazizm i komunizm, przeżyję i genderyzm. Źródło: PAP/PTT. https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,21235,byl-nazizm-i-komunizm-przezyje-i-genderyzm.html. Odsłona 6.08.2017.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism