Dyskursy medykalizacji i farmakologizacji: rekonstrukcje tożsamości człowieka

Zbyszko Melosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.023

Abstrakt


W artykule podjęty został problem wzrastającego uzależnienia współczesnego człowieka od dyskursów medykalizacji i farmakologizacji. Autor przedstawia główne tendencje społeczno-kulturowe z nimi związane oraz analizuje – z perspektywy krytycznej – konsekwencje tożsamościowe „fatalnego zauroczenia medycyną”. Stwierdza, iż w społeczeństwie konsumpcji zdrowie staje się towarem do sprzedania, człowiek jest zredukowany do  symptomów swoich chorób a o jego stylu życia decydują medyczni eksperci. Narracja artykułu mieści się w perspektywie Foucaultowskiej kategorii normalizacji oraz założeń pedagogiki krytycznej.Słowa kluczowe


medykalizacja; farmakologizacja; tożsamość; pedagogika krytyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amazons, Bluestockings and Crones. A Feminist Dictionary (1985). Karmarae C., Treichler P. A., London.

Barsky A. J., Borus J. F. (1995). Somatization and Medicalization in the Era of Managed Care. Journal of American Medical Association, nr 274.

Capra F. (1987). Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura. Warszawa.

Conrad P. (2005). The Shifting Engines of Medicalization. Journal of Health and Social Behavior, nr 1.

Conrad P., Conrad P. (2005). The Shifting Engines of Medicalization. Journal of Health and Social Behavior, nr 1.

Conrad P., Leiter V. (2004). Medicalization, Markets and Consumers, Journal of Health and Social Behavior, vol. 45 (extra issue).

Gmerek T. (2001). Promocja zdrowia i podmiotowość jednostki: zderzenie paradygmatów. W: Melosik Z. (red.). Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje. Poznań.

Gordon R. (1990). Anorexia and Bulimia. Anatomy of Social Epidemics, Cambridge.

Gromkowska-Melosik (2013). Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja,

Kraków.

Ignaas D., Hoyweghen Van I. (2011). A New Era of Medical Consumption: Medicalization

Revisited, Aporia, vol. 3, nr 3.

Illich I. (1976). Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. London.

Luciano L. (2001). Looking Good. Male Body Image in Modern America, New York.

Lupton D., Chapman S. (1995). „A healthy lifestyle might be the death of you”: Discourses on Diet, Cholesterol and Heart Disease in the Press and Among Lay Public. Sociology of Health and Illness, nr 4.

Melosik Z. (1999). Dyskursy zdrowia w społeczeństwie współczesnym: konteksty teoretyczne. W: Melosik Z. (red.). Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń–Poznań.

Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków.

Myers P. N., Biocca F. A. (1992). The Elastic Body Image; The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. Journal of Communication, vol. 42, nr 3.

Nye R. A. (2003). The Evolution of the Concept of Medicalization in the Late Twenty Century. Journal of History of Behavioral Sciences, vol. 39, nr 2.

Parens E. (2013). On Good and Bad Forms of Medicalization. Bioethics, vo. 27, nr 1.

Rose N. (2007). Beyond Medicalization. Lancet, nr. 369, February 24.

Skrabanek P. (1995). The Death of Human Medicine and the Rise of Coercive Healthism. Suffol.

Zola I. K. (1972). Medicine as an Institution of Social Control, The Sociological Review, vol. 20.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism