Kultura, kulturowość, sztuka oraz wiek kulturowy i rozwój kulturowy dziecka w świetle poglądów Lwa S. Wygotskiego

Marzenna Ewa Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.019

Abstrakt


Problematyka rozwoju kulturowego, rozwoju kulturalnego, percepcji sztuki wpisującej się w rozwój kulturowy i kulturalny człowieka stanowi istotne zagadnienie w kwestii możliwych analiz teoretycznych i powiązanych z nimi działań praktycznych. Jedną z koncepcji psychologicznych, w których obecne są rozważania dotyczące sygnalizowanych relacji jest koncepcja zaproponowana przez psychologa rosyjskiego L.S. Wygotskiego. Dlatego celem danego artykułu jest wskazanie wybranych tez z podglądów przywołanego uczonego na szeroko ujęte zagadnienie rozwoju kulturowego ludzi w powiązaniu z rozwojem historyczno-kulturowym ludzkości, jak również czynników ów rozwój determinujących.

Słowa kluczowe


kultura; sztuka; rozwój kulturowy; rozwój kulturalny; koncepcja L.S. Wygotskiego na temat rozwoju kulturowego człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Doroszewski W. (red.) (1980). Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.

Dzierżanowski R. (1983). Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji. Warszawa: PZWL.

Leontiew A.N. (2003). Wprowadzenie. W: Wygotski L.S. Psychologia rozwoju człowieka. Moskwa: Wydawnictwo „Smysł”, s. 5–17.

Lifanowa T.M. (2003). Życie i twórczość L.S. Wygotskiego. W: L. Wygotski, Podstawy defektologii. Sankt-Petersburg–Moskwa–Krasnodar: Wydawnictwo „Łań”, s. 3–21.

Tokarski J. (red.) (1978). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Ulotka (2016). 120-ta rocznica urodzin Lwa Siemionowicza Wygotskiego, Moskwa: MPGU.

Wygotski L.S. (1980). Psychologia sztuki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wygotski L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.

Wygotski L.S. (2003). Problem wieku kulturowego. W: Wygotski L. S. Psychologia rozwoju człowieka. Moskwa: Wydawnictwo „Smysł”, s. 520–532.

Wygotski L.S. (2003). Psychologia rozwoju dziecka. Moskwa: Wydawnictwo „Smysł”.

Zaorska M. (2008). Lew S. Wygotski o wychowaniu dzieci głuchoniewidomych. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, nr 2(8), Warszawa: APS, s. 7–16.

Zaorska M. (2012). Rozwój kulturowy dziecka w koncepcji L.S. Wygotskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika XXVIII, s. 29–48.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism