The Axiological Space of School II. The Methodological Parameters of Research

Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.081

Abstract


The article by Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Przestrzeń aksjologiczna szkoły I. Konstrukt teoretyczny. „Przegląd Badań Edukacyjnych” vol. 23 (2/2016) presents metatheoretical analysis of the axiological space of school. In contrast, the presented article treats this space as an object of study. That is why we describe research strategies, types of explanation and research schemes, research types, data collection methods, sampling
methods and data analysis which can be used in the study. We attach each of these methodological parameters to the various parts of the axiological school construct, showing
their disadvantages, advantages and application limits.

Keywords


study of the axiological space of school, parameters of the methodology of social research

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie, t. 2. PWN, Warszawa.

Chustecka M., Kielak E., Rawłuszko M. (2016), Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek, TEA, Warszawa.

Gaul M., Machowski A. (1987), Elementy analizy ścieżek, w: J. Brzeziński (red.), Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych, PWN, Warszawa.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa.


Partnerzy platformy czasopism