Sensorische Integration. Analytische Evaluation. Vorwort: Zum Begriff der sensorischen Integration

Andrzej Majewski, Jolanta Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.051

Abstrakt


Terapię Integracji Sensorycznej opracowała w latach 70. dr Jean Ayres. Celem terapii była pomoc dla dzieci mających problemy związane z rozwojem, zachowaniem i nauką.

SI stała się metodą znaną głównie w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Japonii i do dziś jest wykorzystywana przede wszystkim przez ergoterapeutów w terapii dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Jednak na podstawie kontrolowanych badań do tej pory nie udało się potwierdzić jej skuteczności.

Dzisiejsza neurologia rozwojowa oraz psychologia krytycznie oceniają założenia teorii integracji sensorycznej. W naszej publikacji poddajemy teoretyczne podstawy SI naukowej analizie z punktu widzenia teorii chaosu, endokrynologii, konstruktywizmu, motologii i neuropsychologii.

Wynik przeprowadzonej analizy wraz z ewaluacją analityczną pokazuje, że SI opiera się na założeniach teoretycznych nieidących w parze z obecnym stanem wiedzy. Wprawdzie podstawy SI ulegały modyfikacjom, lecz procesy te nie doprowadziły do zasadniczej zmiany celów terapii i wykorzystywanych technik. Nadal za punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że zaburzenia rozwoju, uczenia się i zachowania wynikają zazwyczaj z „neurofizjologicznie definiowanych” deficytów w tak zwanej integracji sensorycznej podstawowych zmysłów jak dotyk, propriocepcja i równowaga, oraz że konieczne jest przywrócenie do normalności będących ich przyczyną dysfunkcji poprzez specjalne techniki terapeutyczne, dzięki którym zaburzenia rozwojowe i zaburzenia uczenia się zostaną wyleczone. Jednak jak dotąd nie udało się w przekonywujący sposób udowodnić istnienia owych „neurofizjologicznych“ zaburzeń przetwarzania informacji sensorycznych. Krytyczna ocena tej metody nie oznacza całkowitej krytyki metody ergoterapii stosowanej u dzieci. Techniki SI przyczyniają się do pozytywnego zmysłowego doświadczania dotyku, ruchu i równowagi. Bardzo często metoda ta umożliwia nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem. Lecz dotychczas żadne badania ewaluacyjne nie potwierdziły, że terapia IS przynosi dodatkowe efekty w leczeniu dzieci z zaburzeniami uczenia się i zachowania.


Słowa kluczowe


integracja sensoryczna. psychologia, terapia, zaburzenia rozwoju, zachowania i uczenia się

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustin A. (1986), Sensorische Integration/sensorische Integrationsstörungen, in: „Beschäftigungstherapie und Rehabilitation“, 25. Jg.

Ayres J. (1979), Sensorische Integration und Lernschwierigkeiten, Springer, Berlin–Heidenberg–

New York.

Ayres J. (1989), Bausteine der kindlichen Entwicklung, Springer, Berlin–Heidenberg–New

York.

Gröschke D. (1989), Praxiskonzepte der Heilpädagogik, Reinhardt München Basel.

Frostig M. (1992), Bewegungserziehung. Neue Wege der Heilpädagogik, Reinhardt, München– Basel.

Karch D., Groß-Selbeck G., Pietz H.G., Schlack J. (2001), Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres. Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie e.V., in: Aksu F. (Hrsg.), Neuropädiatrie, Novartis Pharma Verlag, Basel s. 742–760.

Kern Ch. (1993), Hab Chaos im Herzen..., „GEO-Wissen“, Nr. 11.

Kiphard E. J. (1984), Motopädagogik, 2. Aufl., Verlag Modernes Lernen Dortmund.

Maelicke A. (1990), Vom Reiz der Sinne, New York–Basel–Cambridge Verlag, Weinheim .

Majewska J., Majewski A. (1996), Sensorische Integration – Ein Konzept sucht neue Wege, „Praxis der Psychomotorik“, Nr. 2.

Majewska, J., Majewski A. (2008), Fördern und Heilen durch Bewegung, 2 Aufl., Lit Verlag, Münster.

Majewska J., Majewski A. (2010), Psychomotorische Abenteuerspiele, 2 Aufl., Schultz-Kirchner Verlag, Idstein.

Majewska J., Majewski A. (2012a), Kinder stärken, Hofmann.Verlag, Schorndorf.

Majewska J., Majewski A. (2012b), Zarys psychomotoryki, Harmonia, Gdańsk.

Ostermann A. (2008), Lernvoraussetzungen von Schulanfängern. Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung, 4. Auflage, Persen, Horneburg.

Pflüger L. (1991), Neurogene Entwicklungsstörungen, Reinhardt, München – Basel.

Press R. (1991), Das Gehirn, Time-Life Bücher, Amsterdam.

Schmidt R. F. (1987), Integrative Leistungen des Zentralnervensystems, in: Schmidt R. F., Thews G. (Hrsg.): Physiologie des Menschen, 23. Aufl., Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.

Speck O. (1991), Chaos und Autonomie in der Erziehung, Reinhardt, München–Basel.

Speck O. (1991), System Heilpädagogik, Reinhardt, München – Basel.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism