Obraz własnego ciała u kobiet a satysfakcja seksualna

Monika Dąbkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.050

Abstrakt


Tematem prezentowanych badań jest obraz własnego ciała u kobiet w kontekście uzyskiwanej przez nie satysfakcji seksualnej. Celem podjętych badań było znalezienie ewentualnych związków pomiędzy czynnikami obrazu własnego ciała a satysfakcją seksualną. Grupa badana obejmowała 150 kobiet w wieku od 19 do 45 lat. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej oraz Skalę Oceny Ciała. Uzyskane wyniki ukazują znaczenie wielu aspektów obrazu własnego ciała dla uzyskiwanej satysfakcji seksualnej.


Słowa kluczowe


obraz ciała; satysfakcja seksualna; kobiety; dysfunkcje seksualne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackard D., Kearney-Cooke A., Peterson C. (2000), Effect of Body Image and Self-Image on Women’s Sexual Behaviors, “International Journal of Eating Disorders”, nr 28, s. 422–429,

DOI: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1098-108X(200012)28:4%3C422::AID-EAT10%3E3.0.CO;2-1.

Anderson R. (2013), Positive Sexuality and its Impact on Overall Well-Being, „Bundesgesundheitsblatt

Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz”, nr 56 (2), s. 208–214, DOI:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00103-012-1607-z.

Bancroft J. (2011), Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Buchanan T., Smith J. (1999), Using the Internet for Psychological Research: Personality Testing on the World Wide Web, “British Journal of Clinical Psychology”, nr 90,

s. 125–144, DOI: http://dx.doi.org/10.1348/000712699161189.

Christopher F., Sprecher S. (2000), Sexuality in Marriage, Dating, and other Relationships:

A Decade Review, “Journal of Marriage and Family”, nr 62, s. 999–1017, DOI: http://

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2000.00999.x/abstract.

Davison T., McCabe M. (2005), Relationships Between Men’s and Women’s Body Image and Their Psychological, Social, Sexual Functioning, “Sex Roles”, nr 52, s. 463–475, DOI:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11199-005-3712-z.

Depko A. (2009), Otyłość, nadciśnienie tętnicze a dysfunkcje seksualne, „Nadciśnienie Tętnicze”,

nr 3, s. 139–146.

Gladfelter J., Murphy D. (2008), Breast Augmentation Motivations and Satisfaction: a Prospective Study of more than 3,000 Silicone Implantations, “Plastic Surgical Nursing”, nr 28, s. 170–174, DOI: http://dx.doi.org/10.1097/PSN.0b013e31818ea7e0.

Faith M., Schare M. (1993), The Role of Body Image in Sexually Avoidant Behavior, “Archives

of Sexual Behavior”, nr 22, s. 345–356, DOI: http://link.springer.com/article

/10.1007%2FBF01542123.

Ferenidou F., Kapoteli V., Moisidis K., Koutsogiannis I., Giakoumelos A., Hatzichristou D. (2008), Presence of a Sexual Problem may not Affect Women’s Satisfaction from their Sexual Function, “Journal of Sexual Medicine”, nr 5, s. 631–639,

DOI: http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)31967-6/abstract.

Franzoi S. L., Shields S. A. (1984), The Body Esteem Scale: Multidimensional Structure and Sex Differences in a College Population, „Journal of Personality Assessment”, nr 48, s. 173–178, DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa4802_12.

Hoyt W., Kogan L. (2001), Satisfaction with Body Image and Peer Relationships for Males and Females in a College Environment, “Sex Roles”, nr 45, s. 199–215, DOI: http://

link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1013501827550.

Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku, UJ, Kraków.

Janicka I. (2008), Staż wspólnego życia a satysfakcja seksualna partnerów kohabitujących, w: Czyżowska D. (red.), Psychologia rozwojowa, t. 13, nr 4, UJ, Kraków.

Janowski K., Czyżowska A. (2013), Właściwości psychometryczne polskiej wersji skali zadowolenia

z życia seksualnego dla kobiet, „Przegląd Seksuologiczny”, nr 36, s. 3–10.

Klinge K., Chamberlain D., Redden M., King L. (2009), Psychological Adjustments Made by Postburn Injury Patients: an Integrative Literature Review, “Journal of Advanced Nursing“, nr 65, s. 2274–2292, DOI: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-

-2648.2009.05138.x/abstract.

Koch P., Mansfield P., Thurau D., Carey M. (2005), Feeling Frumpy: The Relationships Between Body Image and Sexual Response Changes in Midlife Women, “Journal of Sex Research”, nr 42, s. 215–223,

DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224490509552276.

Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (2010), Podstawy seksuologii, PZWL, Warszawa.

Lipowska M., Lipowski M. (2013), Polish Normalization of the Body Esteem Scale, “Health Psychology Report”, nr 1, s. 72–81, DOI: http://dx.doi.org/10.5114/hpr.2013.40471.

Machaj A., Stankowska I. (2011), Poczucie atrakcyjności seksualnej kobiet w wieku prokreacyjnym po przebyciu ciąży i okresu karmienia, „Nowiny Lekarskie”, nr 80, s. 323–333.

Meana M., Nunnink S. E. (2006), Gender Differences in the Content of Cognitive Distraction During Sex, “Journal of Sex Research”, nr 43, s. 59–67, DOI: http://www.tandfonline.

com/doi/abs/10.1080/00224490609552299.

Meltzer A. L., McNulty J. K. (2010), Body Image and Marital Satisfaction: Evidence for the Mediating Role of Sexual Frequency and Sexual Satisfaction, “Journal of Family Psychology”, nr 24, s. 156–164, DOI: http://dx.doi.org/10.1037/a0019063.

Mulhall J., King R., Glina S., Hvidsten K. (2008), Importance of and Satisfaction with Sex Among Men and Women Worldwide: Results of the Global Better Sex Survey, “Journal of Sexual Medicine”, nr 5, s. 788–795, DOI: http://www.jsm.jsexmed.org/article/

S1743-6095(15)31996-2/abstract.

Nomejko A., Dolińska-Zygmunt G. (2011), Sexual Satisfaction’s Contribution to a Sense of Quality of Life in Early Adulthood, “Polish Journal of Applied Psychology”, nr 9 (1), s. 65–73.

Nomejko A., Dolińska-Zygmunt G., Zdrojewicz Z. (2012), Poczucie jakości a satysfakcja z życia seksualnego – badania własne, „Seksuologia Polska”, nr 10, s. 54–60.

Pujols Y., Meston C., Seal B. (2010), The Association Between Sexual Satisfaction and Body Image in Women, “Journal of Sexual Medicine”, nr 7 (2), s. 905–916, DOI: http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)32919-2/abstract.

Radomski D. (2007), Od poznania się do seksualnej satysfakcji, czyli biologiczne mechanizmy

seksualności człowieka, „Seksuologia Polska”, nr 5 (1), s. 18–24.

Sprecher S. (2002), Sexual Satisfaction in Premarital Relationships: Associations with Satisfaction,

Love, Commitment, and Stability, “Journal of Sex Research”, nr 39, s. 190–196,

DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224490209552141.

Treuer T., Koperdak M., Rozsa S., Furedi J. (2005), The Impact of Physical and Sexual Abuse

on Body Image in Eating Disorders, “European Eating Disorders Review”, nr 13,

s. 106–111, DOI: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/erv.616/abstract.

Weaver A. D., Byers E. S. (2006), The Relationships Among Body Image, Body Mass Index,

and Sexual Functioning in Heterosexual Women, “Psychology of Women Quarterly”,

nr 30, s. 333–339, DOI: http://pwq.sagepub.com/content/30/4/333.full.

Wiederman M. (2001), Don’t Look Now, The Role of Self-focus in Sexual Dysfunction, “Family Journal”, nr 9, s. 210–214, DOI: http://tfj.sagepub.com/content/9/2/210.

Wiederman M. (2000), Women’s Body Image Self-Consciousness During Physical Intimacy

with a Partner, “Journal of Sex Research”, nr 37, s. 60–68, DOI: http://www.tandfonline.

com/doi/abs/10.1080/00224490009552021.

Żak-Łykus A., Nawrat M. (2015), Satysfakcja seksualna, życiowa i partnerska, file:///C:/

User/User/Downloads/11_Zak-Lykus_Nawrat%20(1).pdf (dostęp: marzec 2015).
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism