Patologizacja współczesnej pedagogiki specjalnej

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.043

Abstrakt


Aktualna rzeczywistość społeczna, rozwój współczesnej cywilizacji stawiają przed ludźmi nowe, nieznane dotąd zadania i wyzwania. Nowym zadaniom i wyzwaniom muszą także sprostać osoby niepełnosprawne. Jednakże aby tak się stało powinny one uzyskać adekwatne do swoich potrzeb i możliwości praktyczne wsparcie społeczne – specjalistyczne, instytucjonalne, profesjonalne, skonstruowane na racjonalnych i optymalnych rozwiązaniach systemowych oraz rzeczowym, pozbawionym możliwości patologizacji teoretyczno-naukowo-badawczym podejściu do problematyki ludzkiej niepełnosprawności, jako zagadnienia istotnego z indywidualnego i ogólnospołecznego punktu widzenia. Stąd w danym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o istnienie zjawiska patologizacji współczesnej pedagogiki specjalnej, o jego teoretyczne i praktyczne przejawy wyrażane miedzy innymi w podejmowanych, konkretnych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych metodach wspomagania rozwoju jak również szeroko zdefiniowane kompetencje specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Wskazano także wnioski dotyczące zagadnienia selekcji do zawodu pedagoga specjalnego i odpowiedzialności etycznej naukowców w obszarze propagowanych koncepcji teoretycznych wyjaśniających fenomen ludzkiej niepełnosprawności.

Słowa kluczowe


patologizacja, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, wsparcie społeczne, wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10th, Revision Version for 2007, http://www.who.int/classifications/icd/en, dostęp: 02.09.2014.

Majewski T. (1999), Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, „Szkoła Specjalna”,

nr 3, s. 131–134.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz

jej zastosowanie. Materiały robocze na CD, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 8.10.2007.

Szymczak M. (red), Słownik języka polskiego, t. II, L–P, PWN, Warszawa 1979.

Zaorska M. (2014), Pozoranctwo/pozorność/pozory/pozór w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,„Przegląd Badań Edukacyjnych” nr 19 (2/2014).

Zaorska M. (2015), Paradygmatyczny pultanizm współczesnej pedagogiki specjalnej, „Przegląd

Badań Edukacyjnych” nr 20 (1/2015).

Netografia:

http://sjp.pl, dostęp: 02.09.2014.

http://pl.wiktionary.org/wiki, dostęp: 02.09.2014.

http://www.synonimy.pl/synonim, dostęp: 02.09.2014.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism