Eksploracje badawcze funkcjonowania nauczycieli w określonych stanach Ja – przykład próby łączenia podejść ilościowych z jakościowymi

Anna Pierzchała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.029

Abstrakt


Artykuł nawiązuje do koncepcji analizy transakcyjnej, jednego z nurtów współczesnej psychologii, który zyskuje coraz szersze zastosowanie również w innych obszarach życia, w tym w edukacji. Podstawowymi terminami dla niniejszych rozważań są: stany Ja oraz struktura osobowości, zdefiniowane zgodnie z założeniami wspomnianej koncepcji. W artykule zaprezentowane zostały narzędzia – egogramy – pomagające określać  zakres kateksjonowania (uaktywniania) poszczególnych stanów Ja, które z powodzeniem wykorzystywane są zarówno na gruncie badań naukowych, jak i w terapii. Szczególnej charakterystyce poddane zostało autorskie narzędzie tego typu, wykorzystujące w analizie strukturę osobowości drugiego stopnia, co okazało się efektywne w licznych badaniach w szeroko rozumianym obszarze edukacji, w tym także w badaniach o charakterze pedeutologicznym. Autorka wskazując zalety narzędzia, podkreśla jednocześnie  konieczność uzupełnia wyników uzyskanych w ten sposób poprzez analizy o charakterze jakościowym.


Słowa kluczowe


edukacyjna analiza transakcyjna, stany Ja, analiza strukturalna drugiego stopnia, egogram, podejście ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism