Kwestia płci i rodzaju – „nieobecny dyskurs” w kształceniu nauczycieli

Dorota Pankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.025

Abstrakt


Artykuł analizuje (nie)obecność problematyki gender w programach i praktyce kształcenia nauczycieli w kontekście toczącej się aktualnie w Polsce dyskusji na ten temat. W pierwszej części dokonany został przegląd polskich badań pedagogicznych na temat płci i rodzaju, w drugiej – analiza programów kształcenia nauczycieli pod tym kątem, w trzeciej – refleksja nad konsekwencjami nieprzygotowania nauczycieli i nauczycielek do edukacji równościowej.


Słowa kluczowe


płeć społeczno-kulturowa (rodzaj, gender), badania pedagogiczne, kształcenie nauczycieli

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism