Polska szkoła i polski nauczyciel w procesie zmiany. Problemy i możliwości

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.024

Abstrakt


Tekst jest próbą zaprezentowania wybranych (ze względu na subiektywne odczucie ich ważności) problemów polskiej szkoły oraz polskiego nauczyciela. Szkoła i nauczyciel są ze sobą nierozerwalnie związani- nie można opisywać, analizować ich wyłącznie osobno. Problemy szkoły oraz nauczyciela zostaną w tekście zaprezentowane w perspektywie dynamicznej- opisują okres czasu od transformacji 1989 roku do chwili obecnej oraz teoretyczno- praktycznej, poprzez prezentację wybranych, najczęściej używanych do analizy tych problemów teorii i koncepcji. Pojawią się także praktyczne przykłady zmiany opisywanych problemów zarówno w odniesieniu do instytucji szkoły jak i spojrzenia na zawodową rolę i sposób kształcenia nauczycieli.


Słowa kluczowe


szkoła, polska szkoła, nauczyciel, przygotowanie nauczycieli, rozwój zawodowy nauczyciela

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism