Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów

Adrianna Sarnat-Ciastko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.021

Abstrakt


Szkoła może być opisywana na wiele sposobów. Jednym z nich jest na przykład raport PISA przygotowywany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który koncentruje się na umiejętnościach piętnastolatków w czytaniu i interpretacji tekstu, matematyce oraz naukach przyrodniczych. Tego rodzaju badawcza aktywność nie dziwi w postindustrialnym świecie. Pomiar wiedzy uczniów jest cenny, ponieważ sama wiedza staje jest kluczem do ich lepszego życia, pracy i szans. Jednakże z pedagogicznego punktu widzenia istnieje druga strona medalu, którą jest ludzka natura. Atmosfera w szkole, dobre relacje, osobisty rozwój, kreatywność, poczucie bezpieczeństwa itp., mogą zmienić życie zarówno uczniów jak i nauczycieli. Odnosząc się do tego, w niniejszym artykule jego autorka zdecydowała się zwrócić swoją uwagę na tutoring, który może być interesującą propozycją dla szkół publicznych w Polsce i dobrym narzędziem do realizowania przez nią zadań. Co ważne – podstawą, która umożliwia wysnucie tego typu wniosków są badania oparte na koncepcji analizy transakcyjnej ze szczególnym uwzględniłem teorii strouków.


Słowa kluczowe


edukacyjna analiza transakcyjna, teoria strouków, relacja między nauczycielem a uczniem

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism