Uczniowie Imigranci – wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu ‘Portfolio of Integration’ (POI)

Wanda Baranowska, Małgorzata Kosiorek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.016

Abstrakt


Artykuł przedstawia syntezę doświadczeń, jakie polscy nauczyciele zebrali w wyniku udziału w projekcie Portfolio of Integration (POI). W części pierwszej zawarto informacje dotyczące społeczno - demograficznego kontekstu imigracji w Polsce oraz pracy nauczycieli w projekcie. Część druga prezentuje doświadczenia odniesione do obszarów integracji, analizowanych w czasie kursu dla nauczycieli pracujących z uczniami - imigrantami. Część trzecia jest syntetyczną oceną przydatności Zeszytu Integracji (Notebook of Integration), prezentuje także wyniki jego przetestowania na przykładzie profilów wybranych uczniów.


Słowa kluczowe


Imigracja, inkluzja, integracja, uczniowie, konteksty społeczne migracji, projekt badawczo- szkoleniowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dmochowska H. (2013), Concise Statistical Yearbook of Poland. Statistical Publishing Establishment, Warsaw.

Dmochowska H. (2011), Demographic Year of Poland. Statistical Publishing Establishment,

Warsaw.

Halik T., Nowicka E. (2002), Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Uniwersytet

Warszawski, Warszawa.

Iglicka K. (2013), Imigranci pilnie potrzebni, Fundacja Energia dla Europy, nr 8.

Szelewa D. (2010), Integracja a polityka Europejska. Raporty i analizy, Centrum Stosunków

Międzynarodowych, Warszawa.

Todorovska-Sokolovska V. (2009), Integracja i edukacja dzieci imigrantów w szkołach w krajach UE – część I. Materiały nt. integracji dzieci imigrantów w szkołach, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Todorovska-Sokolovska V. (2010), Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism