The diagnosis of discredited, methodological errors in applications (concepts) of educational research

Bogusław Śliwerski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.002

Abstract


The subject of my analysis will be two areas of Polish teachers research activities, in which the most visible is academic failure. I have in mind the most important in life and the academic development need for the improvement of academic skills and what is more, increase of their scientific status. Academic status is related to the research, which leads to degrees and the title of professor. It is partly related with the verification of competences, which means to apply for funds from the state budget of the National Science Center on a research project. The thesis of my critical analysis, that could be used not only to diagnose the pathology and diagnosis of the weaknesses, but also the possibility of preventing or repairing them is presented below: The lower the competences and research achievements of teachers in the course of obtaining their degrees, the less are the chances to obtain financial support for their research projects. It can not be correct, if there are not fulfilled the basic evidences of methodological correctness requirements.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Klinger K., Wigura K. (2008), Do świata nauki tylnymi drzwiami. Słowacka fabryka polskich profesorów, „Dziennik” środa 3 września, za: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article231664/ Slowacka-fabryka-polskich-rofesorow.html (dostęp: 13.07.2012).

Koniec z dyplomami ze Słowacji. Wywiad z Barbarą Kudrycką (2008), „Dziennik” piątek 5 września, za: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article232744/Habilitacje-beda- -wedlug-innych-zasad.html (dostęp: 13.07.2012).

Na Słowacji: Poľsko: Kde ľahko prísť k titulu? Na Slovensku (2008), „Pravda” 25 listopada, za: http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?r=sk_svet&c=A080903_151443_sk_s...pdf (dostęp: 3.09.2008)

Poliaci chodia na Slovensko za lacnými titulmi, „Pravda” 12 września 2008.

Sadecki J. (2001), Do kariery na skróty. Habilitacje bez polskiego sita – ciąg dalszy, „Rzeczpospolita” 23 maja, za: http://new-arch.rp.pl/artykul/337812_Do_kariery_na_skroty. html (dostęp: 23.05.2001).

Śliwerski B. (2011a), Autodegradacja pedagogiki jako nauki i kierunku kształcenia, w: J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska (red.), Kultura-edukacja. Ciągłość i tendencje zmian, Wydawnictwo LIBRON; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.

Śliwerski B. (2011b), Anomia akademickiej pedagogiki z jej własnym udziałem, w: M. Jaworska- Witkowska, L. Witkowski (red.), Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Śliwerski B. (2011c), O przewodach habilitacyjnych i profesorskich z pedagogiki społecznej (pracy socjalnej) oraz z dydaktyk szczegółowych Polaków na Słowacji w latach 2006–2011, „Rocznik Pedagogiczny”, t. 34.

Śliwerski B. (2011d), Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Ustawa o zasadach finansowania nauki, Dz.U. Nr 96 poz. 615.


Partnerzy platformy czasopism